От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Управління оборотним капіталом фірми і визначення потреби в короткостроковому кредиті

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Економічний зміст оборотного капіталу підприємства.................6
1.1. Економічна суть і класифікація оборотного капіталу........................6
1.2. Особливості управління оборотним капіталом підприємства.........11
Розділ 2. Аналіз діючої системи управління оборотним
капіталом підприємства...................................................................17
2.1. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства.................17
2.2. Аналіз джерел формування оборотних коштів підприємства
і їх оптимальний вибір.........................................................................20
2.3. Банківський кредит як джерело формування
оборотних коштів.................................................................................35
2.4. Діюча система кредитування підприємств........................................40
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності управління
оборотними коштами підприємства.................................................44
Висновки.............................................................................................................53
Список використаної літератури......................................................................55
Додатки...............................................................................................................58Рік написання: Тра.06
Інтервал: 1,2
© 2007-2020