От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Розміщення продуктивних сил Греції

Вступ 3
1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Греції 5
2. Історичні, природні, демографічні, екологічні передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Греції 7
3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Греції 14
4. Територіальна структура господарства Греції 21
5. Участь країни у міжнародному територіальному поділі праці та зовнішньоекономічних зв'язках 27
6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Греції 31
Висновки 36
Список використаних джерел 38
Додатки. Економічне районування Греції 41-43

Метою роботи є дослідження і всебічний аналіз розвитку і розміщення продуктивних сил Греції.
Об’єкт дослідження – продуктивні сили Греції.
Предмет дослідження - розвиток і розміщення продуктивних сил Греції.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали наукові положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних вчених з питань раціонального природокористування і туристичного господарства, законодавчі та нормативні акти, якими врегульовані правовідносини в цій сфері.
Структурно робота складається зі вступу, шести розділів, висновку, списку використаних джерел та додатку. В роботі наявні таблиці та діаграми


© 2007-2019