От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна робота бухоблік вар 0

1. Види господарського обліку, їх характеристика та взаємозв'язок. 3
2. Порядок перевірки, опрацювання і збереження документів. Поняття документообігу. 6
3. Наведіть загальні риси та розбіжності між основними засобами та нематеріальними 9
Практичне завдання 13
На основі даних про залишки по рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6):
а) скласти початковий баланс, за формою, наведеною в додатку А, визначивши при цьому відсутні суми;
б) господарські операції за місяць (табл. 7, 8) занести у журнал реєстрації господарських операцій (табл. 2), вказавши тип господарської операції та кореспонденцію бухгалтерських рахунків;
Таблиця 2. Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період…
ЛІТЕРАТУРА 22


© 2007-2019