От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Завдання з маркетингу

Завдання:
За результатами досліджень отримана інформація про основні зразки товарів на ринку холодильників. Споживчі параметри та вартісні характеристики подано відповідно у табл.. 1 і 2.
Використовуючи параметричний метод, необхідно провести оцінку конкурентоспроможності трьох товарів (варіанти виконання задачі наведені у табл. 3).
Завдання, що повинні вирішуватися в практичній частині:
1) вивчення інформації про товари, цільовий ринок і конкурентів;
2) ознайомлення з методикою аналізу конкурентоспроможності
товару;
3) оцінка показників конкурентоспроможності досліджуваного
товару в порівнянні з двома конкурентами...


© 2007-2021