От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Категорія витрат як об’єкт дослідження контролінгу

Вступ. 3
1. Показники формування витрат виробництва 4
2. Аналіз собівартості продукції за елементами затрат та статтями калькуляцій 7
3. Аналіз затрат на 1 гривню товарної продукції (ТП) та прямих матеріальних витрат 10
4. Аналіз прямих трудових витрат 12
5. Аналіз витрат на обслуговування виробництва і управління 15
Висновок 17
Індивідуальне завдання № 1. Розробка бюджету підприємства. Вар. 4 18
На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення:
- бюджет розробляється поквартально;
- підприємство виробляє і продає один вид продукції;
- податок на прибуток розраховується по спрощеній системі – прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами.
- Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції:
Виконання роботи. 21
Висновок. 26
Література. 29


© 2007-2021