От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Управління в органах внутрішніх справ України

ВСТУП 3
1. Місце Міністерства внутрішніх справ України в управлінні внутрішніми справами держави 4
2. Система органів внутрішніх справ України 14
2.1. Міліція 14
2.2. Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону 18
2.3. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху 20
2.4. Внутрішні війська 21
2.5. Дозвільна система 22
ВИСНОВОК 24
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25
Додаток 27


Рік написання: 2007
Інтервал: 1,5
© 2007-2019