От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області

ВСТУП 3
1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу області 4
1.1. Географічне положення 4
1.2. Природні особливості 7
1.3. Озерно-лісова система 8
1.4. Клімат 10
1.5. Санаторно-курортні ресурси 11
1.6. Банеологічні ресурси 12
1.7. Мисливсько-рибні ресурси 13
2. Історичний та культурний потенціал Волинської області 15
2.1. Історично-архітектурні заповідники 15
2.2. Церкви 16
2.3. Історичні поселення 19
3. Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Волинської області 21
3.1. Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу Волинської області 21
3.2. Проблеми розвитку туризму на Волині 23
3.3. Перспективи розвитку туризму у Волинській області 25
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
ДОДАТКИ 30


Рік написання: 2007
Інтервал: 1
© 2007-2019