От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 5
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 5
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства 8
1.3. Законодавчі та методичні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів на підприємстві 11
Розділ 2. Аналіз стану та структури грошових розрахукнів на підприємстві 14
2.2. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 14
2.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 17
2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 21
Розділ 3. Шляхи покращення стану грошових розрахунків підприємства 23
Висновки 26
Список використаних джерел 30
Додатки 32


Рік написання: 2007
Інтервал: 1
© 2007-2019