От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП 3
Розділ 1. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки 5
1.1. Командно-адміністративна система господарювання 5
1.2. Особливості переходу від адміністративно-командної системи: досвід зарубіжних країн та України 7
Розділ 2. Процес трансформації державної власності в приватну 12
2.1. Переформування відносин власності як головна складова формування перехідної економіки 12
2.2. Процес реформування відносин власності в Україні 14
Розділ 3. Особливості розвитку підприємництва в Україні 23
3.1. Визначення підприємницької діяльності 23
3.2. Розвиток підприємницва в економічних відносинах України 26
ВИСНОВКИ 34
Список використаної літератури 36


Рік написання: 2007
Інтервал: 1,5
© 2007-2018