От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ.

Вступ 3
Розділ 1. Роль та значення бухгалтерської звітності підприємства в ринкових умовах господарювання 7
1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності 7
1.2. Використання даних фінансової звітності для управління 11
1.3. Склад фінансової звітності в бухгалтерській звітності підприємства 13
Розділ 2. Організація складання бухгалтерської звітності 16
2.1. Організація складання бухгалтерського Балансу 16
2.2. Організація складання Звіту про фінансові результати 20
Розділ 3. Удосконалення механізму складання та аналізу фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25
3.1. Удосконалення механізму складання фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25
3.2. Аналіз фінансової звітності ТОВ "Трител" 28
ВИСНОВКИ 32
Список використаної літератури 34
ДОДАТКИ 36


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2018