От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ.

ВСТУП 3
Розділ 1. Становлення і розвиток апеляційних судів в Україні у кримінально-процесуальному судочинстві 6
1.1. Зародження та розвиток системи апеляційного судочинства на українських землях 6
1.2. Кримінальні апеляційні суди в період існування Запорізької Січі та Гетьманщини 9
1.3. Історія кримінального апеляційного судочинства в Україні у складі Росії 11
Розділ 2. Апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі на українських землях 15
2.1. Становлення апеляційного розгляду цивільних справ в період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства 15
2.2. Розвиток цивільного апеляційного судочинства в період Запорізької Січі в Україні 19
2.3. Апеляційний розгляд цивільних справ в Україні у складі Росії 20
Розділ 3. Сучасний стан реформування системи апеляційних судів в цивільному, кримінальному, господарському процесах (1990-2007
рр.) 24
3.1. Система апеляційного судочинства в цивільному процесі 24
3.2. Апеляційне судочинство в кримінальному процесі 26
3.3. Апеляційний розгляд справ в господарському процесі 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2018