От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ВСТУП 3
Розділ 1. Становлення і розвиток апеляційних судів в Україні у кримінально-процесуальному судочинстві 6
1.1. Зародження та розвиток системи апеляційного судочинства на українських землях 6
1.2. Кримінальні апеляційні суди в період існування Запорізької Січі та Гетьманщини 13
1.3. Історія кримінального апеляційного судочинства в Україні у складі Росії 18
Розділ 2. Апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі на українських землях 25
2.1. Становлення апеляційного розгляду цивільних справ в період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства 25
2.2. Розвиток цивільного апеляційного судочинства в період Запорізької Січі в Україні 34
2.3. Апеляційний розгляд цивільних справ в Україні у складі Росії 35
Розділ 3. Сучасний стан реформування системи апеляційних судів в цивільному, кримінальному, господарському процесах
(1990-2007 рр.) 43
3.1. Система апеляційного судочинства в цивільному процесі 43
3.2. Апеляційне судочинство в кримінальному процесі 49
3.3. Апеляційний розгляд справ в господарському процесі 56
ВИСНОВКИ 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2019