От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Вступ 3
Розділ 1. Суть і роль мотивації як загальної функції менеджменту 6
1.1. Суть мотивації, її основні елементи 6
1.2. Мотиваційні засоби та їх вплив на ефективність керування людськими ресурсами на прикладі туристичного підприємства
"Подорож-тур" 12
Розділ 2. Дослідження мотивації праці співробітників туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
2.2. Аналіз використання трудових ресурсів 23
2.3. Діагностика мотиваційних засобів, що застосовуються на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 28
Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 34
3.1. Недоліки в мотивуванні працівників 34
3.2. Шляхи поліпшення мотивації праці 40
Висновки 54
Список використаної літератури та джерела 58
Додатки 61


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2019