От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Особливості застосування групових методів в діяльності соціальних закладів

ВСТУП 3
Розділ 1. Соціологічний підхід до вивчення соціальних груп 5
1.1. Поняття соціальних груп в соціології 5
1.2. Класифікація соціальних груп 9
1.3. Вплив соціальних груп на поведінку людини 21
Розділ 2. Робота в громаді як метод соціальної роботи 23
2.1. Загальна характеристика методів соціальної роботи. Поняття роботи в громаді як методу соціальної роботи 23
2.2. Громада - один із чинників соціального впливу на особистість 33
2.3. Робота в громаді як метод соціальної роботи 43
Розділ 3. Застовування методів соціально-педагогічної діяльності у групах 53
3.1. Методи соціально-педагогічних досліджень 53
3.2. Метод спостереження 56
3.3. Опитування в соціологічному дослідженні. 59
3.4. Метод вивчення документів 64
3.5. Метод експеременту 65
3.6.Соціометрична і референтометрична процедури 67
3.7. Тестування 69
3.8. Фокусовані групові інтерв'ю в соціальній підготовці. 71
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2019