От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання 5
1.1. Поняття витрат на виробництві 5
1.2. Організаційно-економічна модель аналізу витрат виробництва та собівартості продукції 14
Розділ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві 16
2.1. Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції 16
2.2. Аналіз структури витрачання коштів на підприємстві 22
Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління витратами на підприємстві 24
3.1. Фактори оптимізації витрат виробництва 24
3.2. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами виробництва і собівартістю продукції 27
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ 40


Рік написання: 2008
Інтервал: 1
© 2007-2019