От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

ВСТУП 3
Розділ 1. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності 6
1.1. Поняття іноземних інвестицій 6
1.2 Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність у контексті глобалізації 20
1.3. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України 27
Розділ 2. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 33
2.1. Капітальні інвестиції в Україні на межі тисячоліть 33
3.2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності і проблеми та перспективи їх розвитку 36
2.3. Загальна характеристика інвестиційного розвитку Закарпатської області 41
Розділ 3. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні 48
3.1. Залучення іноземних інвестицій як один з пріоритетних напрямів державної економічної політики 48
3.2. Іноземні інвестиції як об'єкт державного управління. 51
ВИСНОВКИ 56
Список використаної літератури 58
ДОДАТКИ 62


Рік написання: 2008
Інтервал: 1,5
© 2007-2020