От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Аудит. Варіант 4

І. Теоретична частина. 3
1. Наведіть на прикладах процедуру отримання аудиторських свідчень. 3
2. Розкрийте на прикладах аудиторський ризик. 6
ІІ. Практична частина 9
Завдання 2 9
Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту.
Завдання 3 16
Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти.
Завдання 4 24
За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники:
Завдання 5 26
За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники:
1 Рентабельність продаж
2 Оборотність активів
3 Тривалість одного обігу обігових коштів.
4 Період інкасації дебіторської заборгованості.
5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості.
6 Курс акцій.

Завдання 6 28
За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками:
1. Коефіцієнт обігу власного капіталу.
2. Рентабельність власного капіталу.
3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал.
Розрахунок показників зведемо у таблицю 3

Завдання 7 29
Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків.
Завдання 8 31
Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9.
Список використаної літератури 32


© 2007-2020