От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Варіант 6
Відповідно до вибраного варіанта завдання контрольної роботи не¬обхідно проставити в зазначених місцях суми операцій.
Використовуючи суми цих операцій, треба зробити розрахунки.
Отримані результати відобразити на рахунках бухгалтерського облі¬ку шляхом складання журналу реєстрації господарських операцій.
При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерсь¬кого обліку слід зазначити, на підставі яких первинних документів вони здійснюються.

Варіант 2
Відповідно до вибраного варіанта завдання контрольної роботи не¬обхідно проставити в зазначених місцях суми операцій.
Використовуючи суми цих операцій, треба зробити розрахунки.
Отримані результати відобразити на рахунках бухгалтерського облі¬ку шляхом складання журналу реєстрації господарських операцій.
При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерсь¬кого обліку слід зазначити, на підставі яких первинних документів вони здійснюються.


© 2007-2021