От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

БУХОБЛІК КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Теоретична частина завдання 2
1. Характеристика бухгалтерського балансу згідно П(С) БО 2 “Баланс”. 2
2. Значення звітності підприємства та її класифікація. Поняття про фінансову звітність та її склад. 8
Практична частина: 13
Задача 1. 13
Розділити облікові показники на 2 групи:
• показники, що характеризують склад та розміщення капіталу підприємства;
• показники, що характеризують джерела утворення капіталу підприємства.
Рішення доцільно навести у формі табл.1.

Задача 2. 16
1 Скласти учбовий бухгалтерський баланс на початок місяця;
2 Відобразити зміни показників балансу за результатами господарських операцій;
3 Скласти учбовий бухгалтерський баланс на кінець місяця.
Рішення доцільно навести у вигляді табл.3.
Таблиця 3

Задача 3 19
1 Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.
2 Накреслити схеми синтетичних рахунків та записати в них сальдо на початок місяця.
3 Зробити облік кожної господарської операції в підготовлених схемах рахунків, вказавши номер бухгалтерської проводки та суму операції.
4 Скласти оборотну відомість для синтетичних рахунків.
5 Скласти бухгалтерський баланс (ф.№1).

Задача 4 25
Знайти помилки у записах в рахунках (рис.3), привести правильне рішення.
Дати пояснення до рішення задачі.
Вихідні дані
1 Сальдо рахунку 30 – “Каса” на початок місяця – 2800грн. Протягом місяця відбулися наступні господарські операції:
2 З поточного рахунку підприємства у банку надійшло до каси – 16000грн.
3 З каси виплачена заробітна плата робітникам – 15000грн.
4 Видано з каси підзвітним особам на господарські потреби – 900грн.

Задача 5 ( з аудиту ) 26
Знайти помилки у наведеному бухгалтерському балансі підприємства і скласти правильний баланс (учбовий і за формою 1), давши пояснення по кожному пункту.
Література. 34


© 2007-2020