От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна робота девіантологія

Завдання 1. Агресія та агресивна поведінка. Види, форми, ознаки агресивної поведінки. Вікові та гендерні особливості агресивної поведінки. Діагностика агресивної поведінки. 3
Завдання 2. Створіть словник основних психологічних термінів до теми «Делінквентна поведінка» 6
Завдання 3 7
Завдання 3.1. Прочитайте розділ ІІ (Детерминация отклоняющегося поведения» (у книзі Е.В. Змановская «Девиантология (психология отклоняющегося поведения». – М.: Издательский центр «Академія». 2006. – С.40-81). Знайдіть в особистому досвіді яку-небудь форму небажаної поведінки, що властива вам та проаналізуйте її за схемою (Додаток 1). 7
Завдання 3.2. Виміряйте вашу готовність (схильність) до реалізації різних форм девіантної поведінки за допомогою опитувальника (Склонность к отклоняющемуся поведению (СОП)» (Додаток 2) 8
Завдання 3.3. Доведіть, що паління цигарок є (або ні) формою девіантної поведінки. 9
Список використаної літератури 11


© 2007-2019