От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Дослідження складових елементів праці та проектування їх раціонального використання на одній з операцій

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи складових елементів праці 5
1.1 Сутність та значення організації нормування праці в ринкових умовах господарювання 5
1.2 Проектування системи обслуговування робочих місць та його етапи 8
1.3 Продуктивність праці: сутність та методи вимірювання 12
1.4 Суть та значення матеріального стимулювання праці в нових умовах господарювання 17
Розділ 2. Дослідження складових елементів праці поліграфічного підприємства « » 21
2.1 Характеристика підприємства та процесу організації нормування праці 21
2.2 Аналіз продуктивності праці підприємства 31
Розділ 3. Проектування раціонального використання елементів праці 35
3.1. Розробка методики оцінки персоналу підприємства 35
3.2 Розрахунок норми часу на основну операцію виробництва – шиття блоків 42
3.3 Аналіз використання фонду оплати праці підприємства 45
Висновки 49
Список використаної літератури 53
Додатки 56


© 2007-2020