От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Економіка підприємства

1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3
2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6
3. Завдання 5………………………………………………………….12
Вихідні дані наведені у таблиці 3.1...
4. Практичне завдання 3……………………………………………..13
Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»...
5. Тестове завдання 5………………………………………………...25
1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує:
2. Назвіть форми прямих інвестицій:
3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):
4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу?
5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це:
6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:
7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить:
8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?
9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?
10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

6. Перелік літератури………………………………………………...28


© 2007-2019