От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Імідж-реклама

Вступ 3
1. Теоретична частина 4
1.1. Створення іміджу та позиціювання фірми та її товару 4
1.2. Сутність імідж-реклами та рекламної політики підприємства. 6
2. Практична частина 9
Програма створення іміджу та позиціювання компанії “Назва”
1. Просування торгової марки “Київінвестпроект”.
2. Реклама в ЗМІ
3. Реклама в мережі Інтернет:
4. Виготовлення малоформатної друкарської рекламної продукції ( буклети, брошури, проспекти, плакати, календарі ).
5. Реклама на сувенірній продукції
Висновки 12
Список використаної літератури 13


© 2007-2019