От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Інвестиційний менеджмент

1. Інвестиційна привабливість підприємства. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства, заснована на аналізі фінансових показників. 2
2. Напрямки ефективного інвестування в економіку України 9
3. Практичне завдання №1. 16
На підприємстві з метою виробництва принципово нової продукції передбачається впровадження інвестиційного проекту. Для його розгляду та первісної оцінки було скликано нараду, на яку були запрошені різні спеціалісти, що надали відповідну інформацію:
- розробники проекту - зміст проекту, його основні характеристики. Особливості впровадження та очікувані результати;
- інвестиційні менеджери - економічні показники проекту, очікувану ефективність, терміни руху грошових потоків;
- фінансисти - наявність коштів для реалізації проекту, їх джерела, умови та терміни надходження.
Керівник підприємства підбив підсумки наради, наголосив на значенні проекту для майбутнього розвитку підприємства, узагальнив виступи спеціалістів, запропонував схвалити проект та прийняти позитивне інвестиційне рішення. Його пропозиції присутні на нараді підтримали. Таким чином, щодо інвестиційного проекту з випуску на підприємстві принципово нової продукції було прийнято інвестиційне рішення:
A) чи всі спеціалісти, думка яких є важливою щодо випуску на підприємстві принципово нової продукції взяли участь у нараді ? Якщо ні, то думку яких спеціалістів було упущено?
Б) чи вся можлива інформація пролунала на нараді? Якщо ні, то яку інформацію не було враховано при прийнятті інвестиційного рішення щодо проекту, який розглядався?
B) Чи можна вважати прийняте інвестиційне рішення всебічно обґрунтованим?

4. Практичне завдання № 2. 18
Поясніть, чим може відрізнятися процес на великому та малому підприємствах. Як на таких підприємствах здійснюється управління інвестиційним процесом, зокрема, формуються інвестиційна стратегія та інвестиційний портфель?
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21


© 2007-2020