От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Історія економічних вчень

1. Аналіз розподілу праці у А. Сміта й К. Маркса: порівняльна характеристика. 3
2. У чому полягають подібність і різниця підходів до розуміння недосконалої конкуренції Е. Чемберліна і Дж. Робінсон? Як розрізняє Дж. Робінсон умови недосконалої та досконалої конкуренції? Які негативні ознаки, на її думку, властиві фірмі-монополісту і чому? 5
3. Зробіть детальний порівняльний аналіз основних напрямів та інструментів державного регулювання економіки, запропонованих кейнсіанцями і монетаристами. 10
Список використаної літератури 14


© 2007-2020