От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Немецкий контрольная

Контрольна робота №1
Варіант 1
1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци).

Die Architektur des Konsums
1. SUPERMARKT- eine Welt aus Suppen-dosenwänden, Milchtütenmauern,
Архітектура споживання
1. Супермаркет – це світ, що складається зі стін консервованого супу в
2. Складіть запитання за допомогою таких слів:
1) Wann abreist die Bahn?
3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів:

1. Supermarkt ist eine Welt aus Milchtütenmauern.
4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті.

1. Eine Welt (Supermarkt) bringt uns immer wieder mehr zu nehmen, als wir
5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі).

1. Das Fahrrad des Mannes ist modern.
6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються.

1. Der Verkäufer meldet Besucher an.
7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі. До підкреслених членів речень поставте запитання. Визначте вид питального речення.

1. Der Wärter füttert den Hund. Wen füttert der Wärter?
8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення.
• ich ziehe mich an
9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою.
10. До підкреслених слів поставте запитання.
11. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів.
1. Я хочу піти зараз на пошту та відправити телеграму. - Ich will


© 2007-2019