От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна робота з фінансів підприємств

Вступ 3
1 Поняття амортизації 5
2 Функції амортизації 12
3 Методи нарахування амортизації 17
Задача 23
Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 1000 тис. грн., у тому числі виробничий – 800 тис. грн., невиробничий – 200 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 10% проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації за-ходів для поліпшення використання оборотних коштів передбачається приско-рення на 2%. Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з враху-ванням прискорення їх обороту.
Тести 24
Висновки 26
47. Факторинг це:
68. Для оцінки облігацій користуються такими показниками:
Література 28


© 2007-2020