От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна робота гроші та кредит

1 Поняття грошової системи, її елементи. Інструменти грошово-кредитної політики 2
2 Центральний банк – провідна ланка кредитної системи. Функції центральних банків. 12
Тестові завдання 18
1. Паперові гроші емітуються як:
2. Потік кредитів які фірми отримують на грошовому ринку, відноситься до:
3. При зниженні цін на товари:
4. Знецінювання національної грошової одиниці у порівнянні з інозем
5. Для зменшення грошової маси в обігу центральний банк може

6. При зворотному валютному котируванні за основу приймається:
7. Хто автор формули М = k * P * Y:
8. Пролонговані банківські кредити – це кредити, строк погашення за

9. До договірних фінансових посередників відносяться:
10. До активних операцій комерційного банку відносять:
Задача 1 20
Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 120 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 5 оборотів, сума коштів, що знаходять-ся на чекових рахунках – 24 млрд. грн., а швидкість обігу таких коштів вдвічі вища. Товарна маса в країні складає 7 млрд. одиниць.
Задача 2 20
Комерційний банк продає американський опціон call на таких умовах: сума оп-ціону – 80 тис. USD, дата укладення опціону – 1 березня, дата закінчення – 31 травня, ціна виконання…
Задача 3 21
На який термін потрібно надати кредит в сумі 200 тис. грн. при річній процен-тній ставці 16%, якщо потрібно отримати дохід (суму процентів за кредит) в розмірі 8 тис. грн. Погашення…
Література 23


© 2007-2019