От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна робота з маркетингу

1. Визначте основні маркетингові функції державних національних і регіональних органів управління туризмом. 3
2. Охарактеризуйте всі чинники, що впливають на ціну туристичного продукту. 8
3. Поясніть сутність виставково-ярмаркової діяльності туристичного підприємства. 12
Завдання 1. Запропонуйте перелік комунікаційних засобів, що може використати туристична агенція в таких ситуаціях: 15
2.Проаналізуйте зовнішнє середовище реального підприємства 19
Література 24


© 2007-2019