От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Методика аналізу рівня управління і організації виробництва

Вступ 3
Аналіз виробництва та постачання як елемент аналізу ефективності управління та організації виробництва 3
Управляння рекламною діяльністю як засіб аналізу ефективності управління компанією та збутом продукції 11
Висновки 12
Задача 5 13
Визначити логарифмічним методом та методом різниць ступінь впливу на обсяг випуску валової продукції підприємства зміни факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних.
Список використаної літератури: 15


© 2007-2020