От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

Вступ 3
1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7
1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7
1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18
2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24
2.1. Загальні відомості про підприємство 24
2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29
3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37
3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37
3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41
Висновки 48
Література 52
Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56


© 2007-2020