От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Пропозиції по вдосконаленню нормативної бази на сучасному промисловому підприємстві

Вступ 3
Розділ І. Зміст і класифікація затрат робочого часу
і методи вивчення 5
1.1. Класифікація затрат робочого часу виконавця 5
1.2. Класифікація часу використання обладнання 9
Розділ ІІ. Методи вивчення затрат робочого часу
і часу використання обладнання 12
2.1. Методологія вивчення затрат робочого часу 12
2.2. Метод безпосередніх замірів 14
2.2.1. Хронометраж 14
2.2.2. Фотохронометраж 27
2.3. Метод моментних спостережень 27
Розділ ІІІ. Проект заходів, спрямованих на усунення непродуктивних
затрат праці і витрат робочого часу на промисловому підприємстві (приклад – АТ “Назва”) 31
3.1. Виявлення джерел росту продуктивності праці
в результаті аналізу трудомісткості виготовлення виробів 31
3.2. Організація робіт по встановленню нових,
перегляду діючих і впровадженню технічно
обґрунтованих норм праці 34
3.3. Форми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів 37
3.4. Дисципліна праці і її роль в організації трудових процесів 40
Розділ ІV. Планування робіт по вдосконаленню
організації і нормуванню праці 44
Висновки 48
Література 52


© 2007-2020