От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Облік і аудит. ВАРІАНТ 4

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою:
№ п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит

Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику.

2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію по кожному рахунку подати у наступному вигляді:...
3. Визначимо фінансовий результат діяльності банку за рік...
4. Складемо оборотно-сальдову відомість за 4 – ий квартал за наступною формою:...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


© 2007-2020