От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна з охрани праці

1. Фізичні характеристики шуму. Їх одиниці 3
2. Вимоги до засобів захисту, що входять у конструкцію і сигналізацію компресорного обладнання 7
3. Задачі 12
5. Вибрати раціональну схему і визначити потужність загальнообмінної вентиляції для цеху розміром АхВхН м. В цех виділяються шкідливі речовини М з інтенсивністю N. Вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі X % по об'єму. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху k.
Вихідні дані:
Номер варіанта задачі 5.3
AxBxH, м 40х18х10
М Аміак
N, кг/год 2,0
Х, % 0,025
K 0,9
15. У виробничому приміщені завдовжки А і завширшки В з нормальним середовищем за запиленістю виконуються роботи, що Потребують розрізнення предметів розміром 0,8...1,0 мм на світлому фоні. Контраст об'єкта розрізнення з фоном малий. Приміщення освітлюється п світильниками розсіюваного світла з лампами розжарювання потужністю Р. Висота підвісу світильників над рівнем підлоги приміщення h. Висота робочої поверхні hn. Коефіцієнти відбиття: стелі 50%, стін 30% і робочої поверхні 10%. Визначте за методом питомої потужності, чи забезпечена нормована освітленість на робочих місцях за загального освітлення приміщення.
Вихідні дані:
Номер варіанта задачі
15.9

Список використаної літератури. 16


© 2007-2020