От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Аналіз організаційної структури компанії організації


Вступ 2

1. Що таке місія та стратегічні цілі організації. Характеристика цілей 4

2. Сформулювати місію та цілі Вашої організації 10

3. Подати характеристику внутрішніх змінних Вашої організації 12

4. Охарактеризувати організаційну структуру Вашої організації: до якого вона типу відноситься, лінійні та штабні повноваження 15

5. Проаналізувати позитивні та негативні сторони існуючої організаційної структури та її відповідність для виконання місії та досягнення цілей 18

6. Подати рекомендації по вдосконаленню 19

Висновки 27
Література 29
Додатки 30


© 2007-2020