От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Економаналіз діяльності туристичних підприємств

1. Аналіз використання виробничих потужностей підприємств туризму 4
2. Аналіз ефективності використання капіталу туристичного підприємства 8
Задача.
На основі даних таблиці розрахувати середній тарифний розряд робітників виробництва. Проаналізувати виконання плану з загальної чисельності робітників та їх складу. В аналізі відбити вплив відхилення чисельності робітників та середнього тарифного розряду на виконання плану товарообороту та якість продукції.
Аналіз чисельності робітників виробництва.
Категорії робітниківІ План Фактично Виконання
плану, °о

К-сть , Питома вага, % К-сть Питома вага, %

і Робітники виробництва 69 68
і Ут.ч. :
Зав виробництвом та кухарі VI розряду 10 9 |
Кухарі V розряду 15 13
Кухарі IV розряду 13
11
Кухарі III розряду 18 21
Кухарі II розряду
Робітники торгівельної групи 13
59 14
55
Інші категорії робітників 3,7 40
Разом 165 100,0 163 100,0
1 оварооборот, тис. грн 1485,0 1502,8

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19


© 2007-2020