От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Гроші і кредит

Питання 1
Основні форми грошового обороту. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та подальша його тенденція
Вступ 3
1. Сутність та економічна основа грошового обороту 3
2. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів 6
3. Модель грошового обороту 8
Висновок 14
Список використаних джерел 14

Питання 2
Структура ринку цінних паперів
Вступ 15
1. Поняття ринку цінних паперів 15
2. Структура ринку цінних паперів 16
2.1. Первинний та вторинний ринок цінних паперів 16
2.2. Позабіржовий та біржовий ринок цінних паперів 18
2.3. Інші сегменти ринку цінних паперів 22
3. Інфраструктура ринку цінних паперів 22
Висновок 24
Список використаних джерел 25

Питання 3
Власний капітал банку, його структура та основні функції
Вступ 26
1. Поняття власного капіталу банку та його функції 27
2. Структура власного капіталу банку 27
3. Чинники, що впливають на визначення розміру власного капіталу банку 30
Висновок 35
Список використаних джерел 36


© 2007-2019