От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика контрольна. Варіант №5

Варіант №5
1. Складові плану статистичного спостереження.
2. Середні величини, їх види та умови застосування.
3. Планом на звітний рік передбачалось збільшення обсягів виробництва на 5%. План перевиконано на 1%. Визначте відносну величину динаміки.
4. За наведеними нижче даними визначте модальний та медіанний розмір стажу роботи:
Стаж роботи, років Частка працівників, %
До 3 5
3 – 5 25
5 – 7 45
7 – 9 15
9 і більше 10
5. Динаміка житлового фонду міста характеризується такими даними:
Рік Загальна площа житла на кінець року, тис. см2
1993 4860
1996 6012
1999 7204
2002 7596
Обчислити та прокоментувати ланцюгові, базисні та середньорічні характеристики інтенсивності динаміки.
6. Обсяги продажу товарів в магазині становили:
Групи товарів Товарообіг за вересень
в поточних цінах,
тис. грн. Індекс фізичного
обсягу продаж у
жовтні
А 180 1,240
Б 50 1,126
В 70 1,150
Визначити:
1) зведений індекс фізичного обсягу продаж;
2) зведений індекс цін за умови, що товарообіг зріс на 15,2%.
7. Відомі дані 1%-го безповторного вибіркового обстеження 16-ти сімей:
N Число членів сім’ї, чол. N Число членів сім’ї, чол.
1 3 9 4
2 4 10 3
3 4 11 5
4 2 12 2
5 6 13 6
6 2 14 4
7 3 15 2
8 3 16 2
Визначити середній розмір сім’ї у вибірці та побудувати довірчий інтервал для середнього розміру сім’ї у генеральній сукупності з імовірністю 0,997. Як зміниться гранична помилка вибірки, якщо її обсяг збільшити вдвічі?


© 2007-2020