От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Податкова система

1. Непряме оподаткування в Україні: економічний зміст та характеристика 3
2. Рентні та ресурсні платежів: їх загальна характеристика 8
3. Задача 17
Суб’єкт підприємницької діяльності – платник податку на прибуток в звітному кварталі має наступні показники діяльності:
- обсяг реалізації власного виробництва (виручка від реалізації) становить 1,5 млн. грн.: в тому числі сума податку на додану вартість становить 250050 грн., акцизний збір – 120000 грн.;
- вартість сировини і матеріалів, що були використані при виробництві реалізованої продукції становить 25000 грн. (без урахування ПДВ);
- фонд заробітної плат найманого персоналу становить в звітному періоді 60000 грн.;
- середньосписова чисельність штатних працівників підприємства 100 осіб (щомісячно та протягом кварталу не змінювалась);
- при виробництві продукції використовувались основні засоби другої групи, балансова вартість на початок попереднього кварталу становила 5000 грн., сума амортизаційних відрахувань в попередньому кварталі становила 300 грн.
Визначити:
1. Величину скоригованого валового доходу підприємства:
2. Величину валових витрат підприємства, в т.ч.
3. суму нарахувань на ФОП – внесків до Пенсійного фонду України (за чинними ставками);
4. суму нарахувань на ФОП – внесків до Фонду соціального страхування (за чинними ставками);
5. Суму нарахувань на ФОП – внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (за чинними ставками).
6. Суму комунального податку (за чинною граничною ставкою).
7. Величину амортизаційних відрахувань 2 групи основних фондів (за чинними нормативами).
8. Величину оподатковуваного прибутку підприємства.
9. Суму податку на прибуток підприємства.

Список використаної літератури 22


© 2007-2020