От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Податкова система

1. Класифікація податків в Україні за різними ознаками: загальна характеристика 3
2. Внески до державних цільових фондів: загальна характеристика та елементи платежів 10
3. Задача 15
Суб’єкт підприємницької діяльності, що зареєстрований як платник податку на додану вартість, в звітному періоді має наступні показники діяльності:
• виробляється та реалізується споживачам продукція трьох видів:
вид А - звільнена від оподаткування ПДВ:
вид Б - спрямовується на експорт:
вид В - не має особливих умов щодо оподаткування та реалізується на загальних підставах:
• закуплено сировини та матеріалів для виробництва продукції трьох видів на суму 350000 гри. (без урахування ПДВ): надходження сировини та сплата ПДВ підтверджена відповідними податковими накладними.
• 10% сировини пішло на виробництво продукції виду А: 40 % - на виробництво продукції виду Б: решта - на виробництво продукції виду В;
• обсяг реалізації готової продукції (без урахування ПДВ) становить: по продукції виду А - 135000 грн.: по продукції виду Б - 640000 грн.: по продукції виду В - 375000 грн.
ВИЗНАЧИТИ:
1. Суми, що можуть бути віднесені платником податку до складу податкового кредиту з ПДВ.
2. Суми, що відносяться платником до складу податкового зобов'язання з ПДВ.
3. Суму податкового окладу з ПДВ (сальдо розрахунків з бюджетом).
4. Суми грошових коштів, що будуть сплачені підприємством постачальникам та одержані підприємством від споживачів в процесі проміжного споживання, виробництва та реалізації продукції.

Список використаної літератури 18


© 2007-2020