От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Контрольна з судової бухгалтерії

Дослідження і використання облікових документів при виявленні і розслідуванні розкрадань грошових коштів 3
Ситуаційна задача 8
В Київський НДІ судових експертиз 27 серпня 2004 року надійшли матеріали Кримінальної справи №79-00010 при постанові ст. Слідчого СВ ПМДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ст. Лейтенанта податкової міліції Іванової Р.К. про призначення судово-бухгалтерської експертизи з питань стосовно несплати в бюджет податку на прибуток ТОВ “Поступ-ХХ”.
На вирішення експерта-бухгалтера поставлені питання:
1. Чи відповідають вимогам чинного законодавства та чи підтверджується документально висновки акту перевірки ТОВ “Поступ-ХХ” №80-23/05 від 24.04.2005 року?
2. Чи було заподіяно шкоду державним інтересам і в яких розмірах?
На дослідження надані матеріали кримінальної справи в одному томі на 191 аркуші в т.ч.:
1. Установчі документи;
2. Декларації про прибуток підприємства;
3. Оборотно-сальдова відомість;
4. Картки розрахунків;
5. Акт про результати перевірки від 23.04.2005 р. №80-23/05
6. Протоколи, положення, довідки.
ЗАВДАННЯ:
1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера.
2. Яким процесуальним документом було призначено проведення експертизи?
3. Чи всі документи надані експерту на експертизу?

Список використаної літератури 14


© 2007-2020