От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Комплексна контрольна робота з курсу «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» ВАРІАНТ № 8

3. Особливостями ЗЕД на сучасному етапі є:
13. Холдинг - це:
23. Особливість дочірньої компанії з управління ЗЕД:
33. Планування реалізації зовнішньоекономічної стратегії здійснюється:
43. Третя частина зовнішньоекономічного розділу бізнес-плану присвячена питанням:
53. Який вид контролю ЗЕД існує в організації?
63. Визначте найбільш вагомі складові політичного середовища, негативно впливають на експортний потенціал підприємства та розвиток міжнародного бізнесу:
73. Галузеві економічні організації це:
83. Виділяють наступні види валютних курсів:
93. Хеджування це:
103. Регіоноцентризм і геоцентризм це:
113. Якщо за даним контрактом поставляються товари різної кількості й асортименту, то ціна встановлюється:
а) окремо за одиницю товару кожного виду, сорту, марки;
123. Банківський переказ це розрахункова банківська операція яка:
133. Митні тарифи це:
143. Відмітити основні види цін, що друкуються
153. Відмітити вірні твердження:
163. ГАТТ – це:
173. Відмітити обставини непереборної сили (форс-мажор):
183. Відповідно до торговельних звичаїв, які існують у торгівлі масовими товарами, у зовнішньоторговельних контрактах ціни прийнято вказувати (встановити відповідність) на:
193. Гарантії продавців у зовнішньоторговельних контрактах по відношенню до технічних характеристик товарів та їх якість діють протягом:
14. Визначте основні види експортної товарної політики.
25.Залежно від суб'єкта, який проводить сертифікацію продукції, розрізняють сертифікацію:
36. Стратегічні цілі експортно-імпортної діяльності повинні охоплювати:
47. Підприємство виготовляє товари широкого вжитку з імпортної сировини. Які форми виходу на зовнішній ринок при цих умовах найменш ризиковані?
58. Критерієм економічної ефективності є:
69. До інститутів та засобів управління ЗЕД на національному рівні відносяться:
80. Види валютних операцій це:
91. Розрізняють наступні види біржових угод на товарній біржі:
102. Поліцентризм це:
114. Для визначення загального рівня цін планового продажу користуються:


© 2007-2020