От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти та економічна сутність оплати праці 7
1.1. Економічна суть оплати праці 7
1.2. Форми, системи та фонд оплати праці 9
1.3. Завдання обліку праці та її оплати 30
1.4. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 33
1.5. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Назва» 37
Розділ 2. Організація обліку розрахунків по оплаті праці 40
2.1. Особливості організації обліку заробітної плати 40
2.2. Первинний облік оплати праці 41
2.3. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 43
2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці 54
Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 81
3.1. Аналіз формування та використання фонду оплати праці 81
3.2. Аналіз динаміки показників оплати праці 89
3.3. Аналіз стану розрахунків з оплати праці 91
Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 98
4.1. Методика та організація проведення аудиту розрахунків з оплати праці 98
4.2. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 109
4.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві 109
4.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці 121
4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 123
Висновки та пропозиції 126
Список використаних джерел 131
Додатки 140


© 2007-2020