От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 А. Сміт – основопокладач класичної політекономії
2 А.Л. Бертье-Делагард и феодосийские древности (1891-1895 гг.)
3 А.С. Пушкин в Симферополе
4 Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга
5 АБИС "Колибри" - АРМ "Иностранная литература"
6 АБИС "Комплексная библиотечная технология". Автоматизация Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина
7 АБИС как объект изучения
8 Абіотична компонента екосистеми
9 Абіотичні компоненти екосистем.
10 Аборти неповнолітніх
11 Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE
12 Абстрактная семиотика нефигуративного искусства
13 Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз)
14 Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання
15 Авіаперевезення в США
16 Австрійський театр у Львові (1789 - 1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст
17 Автодескриптивний текст у музиці та метод його дослідження у творчості І.С.Баха
18 АВТОДИЗЕЛЬ
19 Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань
20 Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування)
21 Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики
22 Автомазиция БАН в 1997 году - состояние и планы
23 Автоматизация библиотек в Китае
24 Автоматизация библиотек Государственной сети Министерства Культуры Беларуси
25 Автоматизация библиотек сегодня: оценка и осмысление подходов и проблем
26 Автоматизация библиотеки: состояние и перспективы (на примере университета Хазар)
27 Автоматизация библиотечно-информационных процессов в городской публичной библиотеке (на опыте Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Центрального административного округа г. Москвы)
28 Автоматизация библиотечной деятельности
29 Автоматизация библиотечных процессов в Британском Совете в Украине
30 Автоматизация библиотечных процессов в ГНПБ им. К.Д. Ушинского на основе ППП CDS/ISIS
31 Автоматизация библиотечных процессов на основе информационной системы для библиотек "LIBER" в областной научной библиотеке им. В.Д.Федорова
32 Автоматизация в ГПНТБ России: состояние и перспективы
33 Автоматизация в Централизованной библиотечной системе: особенности развития
34 Автоматизация детских библиотек Украины: проекты и реальность
35 Автоматизация деятельности библиотеки КНТЭУ на базе библиотечно-информационной системы "УФД/БИБЛИОТЕКА"
36 Автоматизация как новое научное направление в библиотечно-информационной области. Десять главных принципов автоматизации
37 Автоматизация межбиблиотечного абонементас использованием электронной почты
38 Автоматизация процессов каталогизации в ВГБИЛ на базе автоматизированной библиотечной системы "Tinlib" и решение проблем ретроспективной конверсии
39 Автоматизация процессов комплектования и обработки отечественных журналов ГПНТБ России
40 Автоматизация процессов комплектования университетской библиотеки
41 Автоматизация процессов обслуживания читателей в АБИС "МАРК-SQL"
42 Автоматизация публичной библиотеки им. Леси Украинки: задачи, проблемы, реальность и перспективы
43 Автоматизация Рижской центральной библиотеки
44 Автоматизация справочно-библиографической службы в библиотеках Automation of
45 Автоматизация технологии межбиблиотечного абонемента ГПНТБ России на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС
46 Автоматизация учета платежных документов в банковских учреждениях
47 Автоматизация учета платежных документов в банковских учреждениях
48 Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль
49 Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних
50 Автоматизація землевпорядного проектування на основі використання геоінформаційних технологій та кадастрових баз даних (на прикладі КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі")
51 Автоматизація побудови засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці
52 Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів
53 Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень
54 Автоматизація процесів завантаження об'єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв
55 Автоматизація процесів моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванні вісесиметричних тіл складної форми
56 Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки
57 Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств
58 Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними
59 Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби
60 Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії
61 Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень
62 Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства
63 Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності
64 Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів
65 Автоматизированная база данных "Писатели в журналах, газетах и сборниках": использование новых технологий в оперативномбиблиографическом обслуживании"
66 Автоматизированная библиотека научно-исследовательского учреждения Automated library of research institute
67 Автоматизированная издательская технология на основе ППП CDS/ISIS как составная часть библиотечно-информационной системы ГНПБ им. К.Д. Ушинского
68 Автоматизированная информационно-библиотечная система "МАРК-SQL". Использование в библиотеках учреждений культуры, науки и образования
69 Автоматизированная система доставки документов "Сигла": опыт корпоративного взаимодействия библиотек и информационных служб
70 Автоматизированная система обслуживания читателей по МБА ГПНТБ России
71 Автоматизированное создание электронных книг и каталогов с помощью HyperMethod xBuilder, ePublisher
72 Автоматизированные библиотечно-информационные системы: еще раз о терминологии
73 Автоматизированные библиотечные сети
74 Автоматизированные библиотечные технологии и электронные ресурсы парламента России
75 Автоматизированные технологии, базы данных и телекоммуникации в библиотеках 11 Суховирский, Б.И.
76 Автоматизированный комплекс оценки состояния сохранности документальных фондов. Принципы построения
77 Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
78 Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу
79 Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів
80 Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини
81 Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних систем
82 Автоматизована оцінка стану тіл хребців
83 Автоматизована побудова елементів перехрещень у різних рівнях
84 Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)
85 Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів
86 Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблевого виробництва)
87 Автоматизована система експрес-діагностики бетонних паль і стовпів у грунті
88 Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії з низькою віброакустичною активністю
89 Автоматизована система контролю параметрів активних НВЧ-виробів у процесі їх виготовлення
90 Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення
91 Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв
92 Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця)
93 Автоматизована система розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ
94 Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища
95 Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіленою пам'яттю
96 Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання
97 Автоматизоване агроландшафтне районування
98 Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання
99 Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації
100 Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів Подільського Придністер'я
101 Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології)
102 Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу
103 Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки
104 Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у розподілених технічних системах на основі специфікованих протокольних автоматів
105 Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи
106 Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних моделей
107 Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000
108 Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
109 Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту
110 Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України
111 Автоматизований комплекс фізичного моделювання геоелектромагнітних полів
112 Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин
113 Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діаметру
114 Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
115 Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення
116 Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів
117 Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських електричних мережах
118 Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності
119 Автоматическая идентификация сведений о лицах, ответственных за издание, в тексте библиграфического описания и их нормализация
120 Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной установки с асинхронным электроприводом
121 Автоматична класифікація багатовимірних об'єктів із застосуванням апарату нейронних мереж
122 Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача
123 Автомережа як підсистема виробничої інфраструктури Запорізької області
124 Автомобільні карти та їх зміст, складання маршруту поїздки
125 Автономия в Украине и Российской Федерации (сравнительный анализ)
126 Автономія сторін в міжнародному приватному праві
127 Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій)
128 Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
129 Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок
130 Авторизация кредита - как элемент кредитной политики коммерческого банка
131 Авторитетные базы данных в составе банка данных государственной библиографии Российской книжной палаты
132 Авторитетные файлы имен РНБ: Создание и взаимодействие на основе Российского коммуникативного формата авторитетных/нормативных данных
133 Авторский интерьер с позиции потребителя
134 Авторское право в библиотечном деле
135 Авторское право и Интернет
136 Авторське право в США
137 Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі
138 Авторське право на твори образотворчого мистецтва
139 Авторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання
140 Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет
141 Авторський стиль Й.Брамса (теоретико-методологічний та аналітичний аспекти)
142 Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика
143 Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права
144 Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями
145 Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя
146 Агентський договір: цивільно-правовий аспект
147 Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941 - 1944 рр.)
148 Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)
149 Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.
150 Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.)

Документы 1 - 150 из 1569
Следующие >>>
© 2007-2019