От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Л. М. Толстой і родина Вернадських
2 Лабораторна з інформаційних систем
3 Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
4 Лабораторні дослідження вертикальних відстійників з перегородкою
5 ЛАГИ В ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЯХ
6 Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів
7 Лазерна діагностика самоподібних оптично-неоднорідних об'єктів
8 Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння крові
9 Лазерна кореляційна спектроскопія в диференційній діагностиці пієлонефриту
10 Лазерна кореляційна спектроскопія крові як метод фармакологічного скринінгу
11 Лазерна поляриметрія об'єктів з ізотропною деполяризацією
12 Лазерна поляриметрія світлорозсіюючих об'єктів і середовищ
13 Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом
14 Лазерная корреляционная спектроскопия ротоглоточных смывов как интегральный метод оценки эффективности реабилитации больных ишемической болезнью сердца
15 Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи
16 Лазерні інформаційні технології синтезу робастних автоматичних систем управління
17 Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів
18 Лазеротерапія при гострому післяродовому ендометриті у корів
19 Лазеротерапія та поліоксидоній в комплексному лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи
20 Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика)
21 Ландшафт в архітектурному образі європейських міст
22 Ландшафт як архетипний чинник формотворення (на прикладах північноамериканської та західноєвропейської шкіл вантажного автомобілебудування)
23 Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська)
24 Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу
25 Ландшафтно-геоекологічне значення міграції важких металів у системі "грунт-рослина"
26 Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)
27 Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління
28 Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)
29 Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)
30 Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини)
31 Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м.Рівного)
32 Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервата "Східні Карпати")
33 Ландшафтно-композиційні особливості формування архітектурного образу Києва Х - початку ХХ століть
34 Ландшафтно-урбанізаційні системи України
35 Ландшафтное обоснование водоохранных зон Чернореченского водохранилища и бассейна реки Черной
36 Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
37 Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської області
38 Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження)
39 Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами
40 Лапароскопічна діагностика та лікування ектопічної трубної вагітності із збереженням маткової труби (клініко-експериментальне дослідження)
41 Лапароскопічна хірургія товстої кишки
42 Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі
43 Лапароскопічне та комбіноване з агоністами гонадотропін- рилізинг гормону лікування хворих з ендометріозом III-IV стадії
44 Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки
45 Лапароскопічні методики в лікуванні гострого панкреатиту
46 Лапароскопічні органозберігаючі операції в лікуванні міоми матки
47 Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей
48 Латеральна терапія внутрішніх захворювань (клініко-патогенетичне обгрунтування)
49 Латеральний гіпоталамус і префронтальна кора в організації довільних рухів
50 Латинська мова
51 Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI-XVII ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви)
52 Лаферон в комплексній терапії хронічного урогенітального хламідіозу
53 Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
54 Легендарный "Покров": проблема "Редупликации"
55 Легітимація як категорія феноменологічної соціології
56 Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку
57 Легкотопкі світлозабарвлені склоемалі для електростатичного нанесення на сталь
58 Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції
59 Лейкоз великої рогатої худоби (клініко- експериментальне обгрунтування засобів і методів боротьби)
60 Лейкотриєни крові дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні сучасної терапії
61 Лейоміома матки (клініка, патогенез, діагностика та лікування)
62 Лейоміома матки при вагітності і після пологів (патогенез ускладнень, профілактика, лікування у вагітних та породіль)
63 Лексика грузинського походження в українській мові
64 Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам'ятках української мови XVI-XVII ст.
65 Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя
66 Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX - на початку ХХ століття
67 Лексика права у старослов'янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації
68 Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини)
69 Лексика українського народно-сценічного танцю
70 Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології
71 Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва
72 Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва
73 Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.)
74 Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного
75 Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у наукових і художніх текстах Івана Франка
76 Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології
77 Лексико-семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі бульварної жіночої прози XX-XXI ст.)
78 Лексико-словотвірні інновації в українському соціально-політичному назовництві
79 Лексикографічне подання слів-моносемантів (на матеріалі російської мови)
80 Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі
81 Лексичний матеріал
82 Лектини бобових і їх фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу
83 Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання
84 Лектини як гістохімічні маркери в нормі і патології
85 Лектини як фактори впливу на мутаційний процес
86 Лектинофільні вуглеводні компоненти мембрани злоякісних клітин при мієлоїдних і лімфоїдних пухлинах
87 Лекции по менеджменту
88 Ленинизм и национальный вопрос в Крымской АССР
89 Леонардо да Винчи – художник
90 Лептоспіроз коней (епізоотологічний моніторинг, лікування, профілактика)
91 Лептоспіроз собак (епізоотологічний моніторинг, удосконалення засобів лікування та профілактики)
92 Лептоспіроз тварин в Одеській області (етіологічна структура, особливості епізоотичного процесу та клінічного прояву)
93 Лесков «Запечатлённый ангел»
94 Лечебное плавание как средство предупреждения плоскостопия у детей дошкольного возраста
95 Лечение и профилактика "индикаторных" заболеваний полости рта у ветеранов спорта
96 Лечение токсоплазмоза методом информотерапии в сочетании с КВЧ терапией (клинические случаи)
97 Лидерские качества - необходимые качества для менеджеров высшего звена
98 Лидерство в студенческой среде как психолого-педагогический феномен социальной зрелости
99 Лизинг - один из видов инвестирования финансовых средств в агропромышленный комплекс
100 Лизинг. Нюансы законодательство
101 Лингвистика информационных систем и межбиблиотечное сотрудничество
102 Лингвистические средства представления информации в педагогической библиографической БД ГНПБ им. К.Д. Ушинского
103 Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем: теория и технология
104 Лингвистическое обеспечение системы кооперативной каталогизации: предложения на этапе проектирования
105 Линейный индукционно-динамический привод ударного действия
106 Липидный состав плазмы крови и мембран эритроцитов у волейболистов в условиях интенсивной физической нагрузки
107 Лисиця звичайна (vulpes vulpes L., 1758) в умовах Нижнього Подніпров'я (морфологія, екологія, практичне значення)
108 Листкові злакові попелиці і цикадки на озимій пшениці та обгрунтування заходів обмеження їх чисельності в Північному Степу України
109 Листогризучі лускокрилі комахи-шкідники дуба в нагірних дібровах Харківської області (екологія, прогноз, шкодочинність)
110 Листопадовий рейд - остання спроба інтернованих вояків-українців позбутися ворожої окупації в Україні
111 Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело
112 Листування козацьких ватажків з польськими
113 Литература (1918 г.) дореформенной орфографии в Электронной сельскохозяйственной библиотеке знаний
114 Литературные исследования в детском творчестве (по итогам научной конференции учащихся "Юность науки")
115 Литературоцентризм и информацизация
116 Литі високоміцні бетони з добавкою поліфункціонального модифікатору на основі суперпластифікатору та метакаоліну
117 Литі цементно-зольні бетони з добавками поліфункціональних модифікаторів (ПФМ) для покриття підлог
118 лихоліття
119 Лицарсько-козацькі виховні традиції українського народу як основа виховання та підвищення рівня фізичної підготовки майбутніх офіцерів міністерства внутрішніх справ України
120 Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики
121 Личинки коваликів і контроль їх чисельності на посівах цукрових буряків у зоні Центрального Лісостепу України
122 Личностные качества футболистов высокой квалификации как вид модельных психологических характеристик
123 Личностный аспект лидерства в мужских и женских спортивных командах
124 Лишайники Донецького кряжа
125 Лишайники кам'янистих відслоєнь Кримського півострова
126 Лишайники приморської смуги Кримського півострова
127 Лібералізм у суспільно-політичному житті Іспанії другої половини XIX століття
128 Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХХІ століття
129 Ліберальні партії України. 1900 - 1920 рр.
130 Ліберально-демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
131 Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ століття)
132 Ліванська проблема в миротворчій діяльності Ліги арабських держав і Організації Об'єднаних Націй (1975-1989 рр.)
133 Ліга Націй та українське питання. 1919 - 1934 рр.
134 Лігулідози риб (епізоотологія, біологія збудників, патогенез, розробка заходів боротьби)
135 Лізинг
136 лізинг
137 Лізинг в сільськогосподарському виробництві
138 Лізинг: організаційно-правові аспекти (на прикладі корпоративного управління)
139 Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України
140 Лізингові послуги
141 Лізингові послуги
142 Лізінг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств
143 Лізінг в системі стимулювання інноваційної діяльності
144 Лізогенія і бактеріофаги Erwinia carotovora
145 Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora
146 Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволюційних рівнянь
147 Лікарська, педагогічна та наукова діяльність Івана Талимоновича Ямкового
148 Лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності
149 Лікарський контроль за спортсменками, які займаються складнокоординаційними видами спорту
150 Лікарський контроль при диференційованих фізичних тренуваннях студентів з недостатньою фізичною підготовленістю

Документы 1 - 150 из 469
Следующие >>>
© 2007-2019