От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 С Российским сводным каталогом в 21 век
2 С.В. Смоленський та новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX - початку XX століть
3 С.М.Киров - организатор Крымской республики
4 С.П. Дрємцов як перекладач і видавець творів Т.Г. Шевченка в Росії
5 С.Я.Боровий як дослідник історії України
6 Садово-паркові ансамблі України XVIII - XIX ст. в історико-природничому контексті
7 Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності
8 Сакральна вишивка угорців Закарпаття ХVII - XIX ст. (на основі матеріалів по інвентаризації реформаторських церков з 1995 - 2000 р.р.)
9 Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст
10 Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики
11 Сакральная симвология Рене Генона
12 Сакральне в творчості Михайла Бойчука
13 Сакральне та профанічне в культурно-філософській символіці Софії Київської
14 Сакральний театр у генезі театральних систем
15 Сакральный фактор в формировании правовых представлений у древних славян
16 Саксофон у музичній культурі XX століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)
17 Сальвадор в умовах переходу від диктатури до демократії (70-90-ті роки XX століття)
18 Сальмонельозна інфекція у дітей - клініко-генетична та морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування
19 Самоактуалізація особистості як умова профільного навчання старшокласників
20 Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки
21 Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз
22 Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі
23 Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми
24 Самоврядна особистість як передумова громодянського суспільства
25 Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства
26 Самоврядування вірменської громади у місті Львові (ХІV - ХVІІІ ст.)
27 Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі
28 Самозбудні коливання лопаткових вінців турбомашин у нестаціонарному трансзвуковому потоці газу
29 Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві
30 Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ресурсів
31 Самоорганізація і гармонічний розвиток містобудівних систем
32 Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз)
33 Самоорганізація матеріалів: науковий факт чи фантом?
34 Самоорганізація та формування низьковимірних систем при віддаленні від рівноваги
35 Самоорганізація як інституціональний механізм розвитку соціально-економічних систем
36 Самоосвіта особистості як соціокультурне явище
37 Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності
38 Самооцінка стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової активності школярів сільської місцевості
39 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система
40 Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійній зоні Севастополя
41 Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення
42 Самоподача и привлечение внимания в деловом общении
43 Самоподача и привлечение внимания в деловом общении
44 Самоподібні групи автоматів
45 Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів
46 Самосвідомість як предмет філософського аналізу
47 Самосвідомість як фактор психологічної адаптації першокурсників до навчальної діяльності
48 Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60 - 90 рр. ХХ ст.)
49 Самостійна робота учнів у процесі викладання біології в умовах СМКШ у 70 - 80 роки ХХ століття
50 Самостійницький рух на Волині в 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
51 Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії
52 Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір
53 Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах
54 Санаторно-курортна реабілітація дітей, часто хворіючих на гострі респіраторні захворювання, з урахуванням їх фенотипічних особливостей
55 Санаторно-курортне лiкування як один з напрямкiв фiзичної реабiлiтацiї хворих з гiнекологiчною патологiєю
56 Санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, з урахуванням вегетативних дисфункцій
57 Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток пубертатного віку з остеопенічним синдромом
58 Санаторно-курортне лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням різних видів лазерного випромінювання з урахуванням адаптаційних реакцій організму
59 Санаторно-курортне лікування хлопчиків-підлітків при затриманні статевого розвитку
60 Санаційний аудит, сутність та етапи проведення
61 Санація очевидної порожнини в комплексному лікуванні різних форм перитоніту (експериментально-клінічне дослідження)
62 Санітарно-гігієнічні особливості адаптації імпортованої голштинської худоби різного походження в умовах степової зони України
63 Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых как межрегиональный информационный центр
64 Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин
65 Саногенетические аспекты физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе восстановительного лечения
66 Санотипування: об'єктивна експертиза функціональної достатності організму в умовах спортивного удосконалення
67 Саркома матки: особливості клініко-морфологічної діагностики і тактики лікування
68 Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти
69 Сатировская драма на античных расписных вазах
70 Сатурн
71 Сбалансированное развитие: эффективность труда и технический прогресс
72 Сберечь театральное наследие - наша задача
73 Светотень и линия как средства выражения в рисунке
74 Светская и церковная власть Новороссии (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая губернии) первой половины XVIII-XIX века
75 Свидетельства в религиозной литературе об Ангелах
76 Свідоме і несвідоме в людині
77 Світлодіодні освітлювальні системи волоконних ендоскопів для оториноларингології
78 Світлоіндукована орієнтація рідкого кристала з домішкою фоточутливого барвника на полімерній поверхні
79 Світломодулюючі пристрої підвищеної швидкодії на нематичних рідких кристалах
80 Світова війна 1914-1918 pp
81 Світова економіка у міжвоєнний період
82 Світова металургійна галузь в системі глобальної конкуренції
83 Світова практика економічної протидії організованій злочинності
84 Світовий банк
85 Світовий досвід економічних реформ
86 Світовий досвід економічних реформ.
87 Світовий досвід і особливості його застосування в розвитку спеціальних (вільних) економічних зон України
88 Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні
89 Світовий досвід як фактор розвитку інноваційного потенціалу України
90 Світовий ринок культурно-освітніх послуг
91 Світовий ринок послуг: становлення та особливості розвитку
92 Світовий ринок технологій
93 Світові запаси води. Водні ресурси України та їх охорона
94 Світові природні ресурси
95 Світогляд українців, вірування, релігія
96 Світоглядна культура як духовний потенціал суспільства
97 Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ століття (релігієзнавчий аспект)
98 Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства
99 Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз)
100 Світоглядні параметри розуміння людини в українському неоромантизмі
101 Світоглядні передумови формування регіональних особливостей народного мистецтва Центральної України
102 Світоглядні підвалини дизайну
103 Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс
104 Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття
105 Світоспоглядання М.А.Римського-Корсакова і поетика його музичного театру
106 Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857 - 1884 рр.)
107 Світу потрібна єдина теорія розвитку
108 Свобода в произведении М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Дороже ли она жизни
109 Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
110 Свобода віросповідання як об'єкт кримінально-правової охорони
111 Свобода договору в цивільному праві України
112 Свобода особистості як форма її самореалізації (історико-філософський аспект)
113 Свобода совести
114 СВОБОДА СОВЕСТИ. УКРАИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
115 Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
116 Свобода як принцип демократичної правової держави
117 Свободные экономические зоны в Украине: проблемы создания и функционирования
118 Свободомыслие в истории духовной культуры
119 Сводный каталог по научно-технической литературе: направления развития
120 Своєрідна "Італійська лінія" в дизайні
121 Своєрідність естетичного в українській культурі XVII - XVIII століть
122 Своєрідність психологізму в художній прозі Є.Гуцала 70-х рр. ХХ ст.
123 Своєрідність становлення професійної дизайнерської діяльності у США
124 Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастернака
125 Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття
126 Связанные одной сетью (открылся портал общероссийской сети публичных центров правовой информации)
127 Связь уровня здоровья с физическим развитием и заболеваемостью подростков
128 Свята Трійця в українській літературі ХІ - ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення
129 Свято у системі цінностей сучасної культури
130 Священник Иоанн Речкин как феномен духовности
131 Священные книги бахаи
132 Сделайте выводы по подразделу, в которых укажите наиболее характерные черты Ваших основных покупателей. (Товар Кофе.)
133 Севастопольское виноградарство и реформирование агропромышленного комплекса
134 Севастопольское жандармское управление в борьбе с революционным движением в 1905 году
135 Северо-западный квартал (новые данные о городской застройке золотоордынского Акчакермана по материалам раскопок 1999-2004 годов)
136 Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі
137 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
138 Сегментація зображень на основі достатніх умов оптимальності в NP-повних класах задач структурної розмітки
139 Сегментація ринку: критерії та оцінка
140 Сегментація ринку: критерії та оцінка
141 Сезонна динаміка чисельності звичайного бурякового довгоносика та обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від нього в умовах Центрального Лісостепу України
142 Сезонна мінливість великомасштабної циркуляції вод і термохалінних фронтів Південної Атлантики
143 Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових
144 Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах
145 Сезонные изменения гликогена в мидиях обрастаний Одесского залива
146 Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття
147 Сейсмічні процеси в Чорноморському регіоні та сейсмічна небезпека Криму
148 Сейсмогеоморфология горного Крыма: процессы и факторы сейсмоморфогенеза
149 Секреторна функція молочної залози корів у різні стадії лактації та методи її корекції
150 Секреція культивованими клітинами епідермоїдної карциноми пептиду з властивостями інгібітора протеїнкіназ

Документы 1 - 150 из 3669
Следующие >>>
© 2007-2019