От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Ф'ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні
2 Ф. Шміт, Д. Щербаківський: дослідження національного стилю в українській архітектурі
3 Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917 - 1933 рр.
4 Фагоцитоз и его роль в процессе воспаления
5 Фагоцитоз и его роль в процессе воспаления
6 Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію
7 Фазова структура нервово-м'язової працездатності інвалідів з порушенням функцій спинного мозку - як експериментальна основа індивідуального дозування фізичних навантажень в процесі корекційної роботи
8 Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni - B з елементами III - V груп
9 Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у монокристалах ВТНП із завданою топологією дефектів
10 Фазові і структурні перетворення у нанорозмірних рентгенооптичних багатошарових композиціях
11 Фазові ознаки і унікальність картини територіального зросту міського планування
12 Фазові перетворення в багатошарових плівкових системах Sc/Si i Sc/W/Si/W
13 Фазові перетворення у напівпровідникових сполуках селенідів індію та галію при формуванні власних оксидів та нітридів
14 Фазові перетворення у плівках оксидів кремнію, зумовлені зміною структурного стану кисню
15 Фазові переходи в квантових і магнітних молекулярних кріокристалах
16 Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/ PbTe
17 Фазові переходи високий спін - низький спін під тиском у координаційних сполуках іонів Fe2+
18 Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску
19 Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах і кристалічна структура тетрарних сполук
20 Фазові стани і спектри зв'язаних магнітопружних хвиль квантових магнетиків
21 Фазово-когерентний транспорт заряду в багатошарових надпровідниках
22 Фазовый портрет - систем
23 Фазометричні перетворювачі комплексних параметрів антенно-фідерних пристроїв
24 Факт в постнекласичній науці
25 Фактор историчности в дизайне моды
26 Фактор морально-фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів у силовій затримці правопорушників
27 Фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики у сучасній міжнародній системі
28 Фактор преси у конституційному процесі в Україні
29 Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах
30 Фактор часу в "психологічному профілі" керівника
31 Фактор-представлення нескінченновимірних матричних груп і інваріанти операторних алгебр
32 Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи
33 Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат
34 Фактори ефективності оперативної пам'яті у діяльності персоналу енергосистем
35 Фактори зовнішнього середовища. Етапи стратегічного планування. Теорії лідерства
36 Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості
37 Фактори природної резистентності організму новонароджених від матерів із соматичною та інфекційно-запальною патологією
38 Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки
39 Фактори професійного ризику та особливості формування і перебігу ішемічної хвороби серця у зварювальників сталей
40 Фактори ризику виникнення інсульту в молодому віці
41 Фактори ризику виникнення та методи профілактики рецидивів раку ендометрія
42 Фактори ризику захворюваності дітей з урахуванням маси тіла при народженні
43 Фактори ризику та прогнозування печінкової недостатності при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки
44 Фактори ризику ускладненого перебігу пневмонії та хронізації бронхолегеневого процесу у дітей
45 Фактори ризику, діагностика і попередження загрози невиношування вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення
46 Фактори ризику, клінічний перебіг та прогноз гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи доношених новонароджених
47 Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання
48 Фактори ризику, прогностичні критерії і перинатальна профілактика внутрішньошлункових крововиливів у недоношених новонароджених
49 Фактори розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів в межах забудованих територій міст України
50 Фактори суспільного виробництва
51 Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м.Києва)
52 Фактори та механізми інтенсифікації економічного розвитку регіону (на матеріалах Львівської області)
53 Фактори та напрямки економічного зростання в Україні
54 Фактори та резерви господарської діяльності
55 Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України
56 Фактори формування зовнішньополітичного курсу США (1918-1941 рр.). Західноєвропейський вектор
57 Фактори формування та прогресування первинної артеріальної гіпертензії у школярів
58 Фактори, що впливають на перебіг та прогноз нестабільної стенокардії та їх медикаментозна корекція
59 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень
60 Фактори, що обумовлюють якість фіксації незнімних зубних протезів
61 Факторизація і доповнюваність в алгебрах Лі та асоціативних алгебрах
62 Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування
63 Факторний аналіз рівню рентабельності фірми
64 Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
65 Факторы влияющие на эффективность информационного обслуживания при тематическом поиске
66 Факторы динамики этноконфессиональных систем
67 Факторы использования рекреационно-ресурсного потенциала
68 Факторы развития города и его элементов
69 Факторы развития и функции их реализации
70 Факторы становления, функционирования, изменения социального субъекта
71 Факторы формирования эколого-валеологической культуры лицеиста-медика
72 Факторы функционирования региона: отечественные подходы
73 Факторы ценообразования рынка недвижимости: географические аспекты
74 Факторы экономического роста государства
75 Факторы, влияющие на качество жилой среды при проектировании и развитии крупных городов
76 Факторы, влияющие на распределение эффективных температур застроенной территории
77 Факторы, влияющие на совершенствование методов принятия управленческих решений
78 Фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики
79 Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх значення для кваліфікації злочину
80 Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх значення для кваліфікації злочину
81 Фамилия - живая история народа
82 Фандрейзинг в ЦБС для детей
83 Фантазія для лютні XVI століття: становлення жанру
84 Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику, активованих мускариновими холінорецепторами
85 Фармако-біофізична характеристика потенціалкерованих іонних струмів гладеньком'язових клітин хвостової артерії щура
86 Фармако-біофізичні характеристики неселективного катіонного струму активованого мускариновим рецептором в ГКМ тонкого кишечника
87 Фармако-токсикологічна оцінка дії фенарону
88 Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії "Ектосану" при ураженні птиці ектопаразитами
89 Фармакогенетичні аспекти інтенсивної терапії при гнійно-септичних захворюваннях
90 Фармакогенетичні особливості біокінетики екзогенних лігандів ГАМКа- рецептору
91 Фармакогностичне вивчення Echinacea pallida nutt
92 Фармакогностичне вивчення Lotus corniculatus
93 Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Acer L. та перспективи використання їх у медицині
94 Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант
95 Фармакогностичне вивчення листя берези бородавчастої
96 Фармакогностичне вивчення листя деяких йорданських (палестинських) сортів винограду культурного
97 Фармакогностичне вивчення омели білої і розробка на її основі фармакологічних засобів
98 Фармакогностичне вивчення пагонів ожини сизої та створення на її основі лікарських засобів
99 Фармакогностичне вивчення представників родини агрусові, бруслинні, ранникові і розробка на їх основі лікарських засобів
100 Фармакогностичне вивчення представників родів Malus та Pyrus
101 Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії
102 Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschekia Opiz
103 Фармакогностичне вивчення щавлів зубчастого, красивого і пірамідального
104 Фармакогностичне дослідження видів роду кремена флори України
105 Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Apiaceae, Convallariaceae, Asteraceae та перспективи їх використання в медицині
106 Фармакогностичне дослідження рослин роду бадан
107 Фармакогностичне дослідження тирличу ваточниковидного
108 Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної
109 Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вивчення болиголову плямистого
110 Фармакодинаміка і механізми дії лігандів гальмових медіаторних систем при експериментальному моделюванні пароксизмальних станів ЦНС
111 Фармакоекологічне обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування
112 Фармакоекономічні аспекти антибактеріальної терапії позалікарняної пневмонії у військовослужбовців строкової служби
113 Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються в гастроентерології та урології
114 Фармакокінетика аміксину в умовах інтермітуючого введення
115 Фармакокінетика координаційних сполук германію з біолігандами
116 Фармакокінетика потенційного неопіоїдного анальгетика, похідного піролоімідазолу
117 Фармакокінетичні властивості та методи визначення кеторолаку
118 Фармакологічна корекція метаболічних факторів прогресування IXC триметазидіном MR та його вплив на клінічний перебіг
119 Фармакологічна корекція порушень детоксикуючої функції печінки при експериментальному гіпотиреозі
120 Фармакологічна корекція похідними піридинкарбонових кислот перекисної модифікації мембран гепатоцитів при інтоксикації тетрахлорметаном
121 Фармакологічна профілактика цереброваскулярних порушень при комбінованій дії загальної вібрації та захитування (експериментальне дослідження)
122 Фармакологічна регуляція окиснювальних і репаративних процесів в оперованих органах антигіпоксантами, іммобілізованими на хірургічних нитках
123 Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою
124 Фармакологічне вивчення нового рослинного препарату-супозиторіїв флагінат для лікування простатитів
125 Фармакологічне дослідження L-аргініну L-глутамату (глутаргіну) як гіпоамоніємічного і гепатопротекторного засобу
126 Фармакологічне дослідження рапонтикуму сафлоровидного та отримання речовин-стандартів
127 Фармакологічний аналіз антициклооксигеназної активності нових неопіоїдних анальгетиків (експериментальне дослідження)
128 Фармакологічний аналіз впливу блокаторів гліколізу та електронно-транспортного ланцюга на гіпоксичну констрикцію легеневих артерій (експериментальне дослідження)
129 Фармакологічний аналіз ЛЗ, які містять складно-ефірну та лактонову групи, як функціональні
130 Фармакологічний аналіз нейропротекторної дії мелатоніну, пірацетаму та кавінтону при гіпоксії і фізичному навантаженні (експериментальне дослідження)
131 Фармакологічний аналіз центральних нейромедіаторних механізмів дії протисудомних препаратів
132 Фармакологічний аналіз швидкооборотних ефектів лігандів ГАМК-рецепторного комплексу
133 Фармакологічні властивості біологічно активної композиції "Гіпокловойл"
134 Фармакологічні властивості препарату "АТФ-ЛОНГ"
135 Фармакологічні властивості та альфа-субодиничний склад нікотинових ацетилхолінових рецепторів нейронів вегетативних гангліїв щура
136 Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі "Офлодерм" при гнійно-некротичних ураженнях шкіри
137 Фармакологічні властивості феназепаму при різних шляхах введення
138 Фармакологія імуномодуляторів тваринного походження: огляд літератури
139 Фармакопрофілактична та лікувальна ефективність калефлону при гастродуоденальних ерозивно-виразкових ураженнях
140 Фармакотерапевтична ефективність амізону при експериментальних токсичних гепатитах
141 Фармакотерапевтична ефективність бронхолітичних засобів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
142 Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон, при експериментальних ранах
143 Фармакотерапевтична корекція ендотеліальної дисфункції при гострому коронарному синдромі
144 Фармакотерапія порушень функцій фето-плацентарного комплексу при загрозі переривання вагітності у першороділь зрілого віку за допомогою тіотриазоліну та магне-В6
145 Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї, ВІЛ/ СНІДу
146 Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів)
147 Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологія, патогенез та лікування)
148 Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і Cтепу України (діагностика та заходи боротьби)
149 Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьби)
150 Фауна та екологія котушкових (Planorbinae) Центрального Полісся

Документы 1 - 150 из 2525
Следующие >>>
© 2007-2019