От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Х-променева дифракція в кристалах та багатошарових нанорозмірних системах, що містять дислокаційні петлі
2 Хазары и Русь
3 Хай-тек как метод формирования художественной образности и мировоззрения
4 Хальк и Парчам: истоки межфракционных противоречий и расколов
5 Хаотична динаміка електричних кіл з дугою
6 Характер змін кількісного складу малакофауни і зв'язок його з кліматичними умовами
7 Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії
8 Характер просторового розташування етносів по теренах Одеської області
9 Характер цитогенетичних пошкоджень у дітей, які мешкають на територіях, забруднених радіоактивними опадами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
10 Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці
11 Характеристика асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі
12 Характеристика АСУП (подготовка производства)
13 Характеристика АСУП (подготовка производства)
14 Характеристика атмосфери
15 Характеристика білка гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів за умов впливу іонів алюмінію та іонізучого опромінення
16 Характеристика больових відчуттів при дископатії шийного відділу хребта
17 Характеристика бухгалтерського балансу, як основної форми фінансової звітності.
18 Характеристика вегетативного гомеостазу у дітей з патологією щитовидної залози та його корекція на санаторному етапі реабілітації
19 Характеристика взаємозв'язків ритмічної активності серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем у мешканців промислового регіону
20 Характеристика вікової динаміки росто-вагових показників дівчат 11 - 17 років
21 Характеристика воспроизводственных процессов с учетом особенностей рыбной промышленности Украины
22 Характеристика діяльності комерційного банку АТ „...” (звіт з практики)
23 Характеристика діяльності та функціональні обов язки аніматора
24 Характеристика Донецької області
25 Характеристика другого і третього розділів пасиву балансу та оцінка статтей згідно з ПСБО 2 балансу
26 Характеристика екологічних умов Правобережного Нижньодніпрів'я для розвитку виноградарства
27 Характеристика економічного прогресу
28 Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні в залежності від шляху інфікування
29 Характеристика законодавства середньовічної Німеччини
30 Характеристика здоров'я дітей, які народились недоношеними в сільській місцевості, та шляхи їх реабілітації
31 Характеристика і облік цінних паперів власного боргу комерційного банку
32 Характеристика і шляхи корекції порушень серцевого ритму та провідності у хворих на цукровий діабет II типу з ішемічною хворобою серця
33 Характеристика імунопрофілактики поліомієліту в Україні та оцінка ефективності використання інактивованої поліомієлітної вакцини
34 Характеристика інфраструктури дозвілля туристів на плавних засобах
35 Характеристика клініко-морфофункціональних порушень шлунка і дванадцятипалої кишки та методи їх корекції при первинному гломерулонефриті у дітей
36 Характеристика кримінально-процесуальних відносин на початковому етапі досудового провадження
37 Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та імунореабілітації хворих після операції на органах черевної порожнини
38 Характеристика методів розрахунку виторгу підприємств
39 Характеристика механизма функционирования форм хозяйствования с иностранными инвестициями
40 Характеристика міжнародних документів про соціальні, загальні, культурні, громадянські та політичні права
41 Характеристика моделі здоров'язберігаючої професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів
42 Характеристика можливостей лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові в діагностиці вузлового зобу та раку щитовидної залози
43 Характеристика морфофункціональних особливостей організму студентів
44 Характеристика морфофункціональних особливостей хромосом та стану біоелектричної активності головного мозку у хворих на інсульт (вікові та генеалогічні аспекти)
45 Характеристика морфофункціональних показників дівчат 13 - 15 років з обмеженими можливостями внаслідок церебрального паралічу
46 Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію, та особливості їх реабілітації
47 Характеристика нових генів 21-ої хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші
48 Характеристика осередку ураження у хворих у гострому періоді мозкового інсульту на підставі комп'ютерно-електроенцефалографо-томографічних досліджень
49 Характеристика основних функцій управління
50 Характеристика основных элементов системы управления на предприятии с иностранными инвестициями
51 Характеристика особистісних та клініко- психопатологічних особливостей при різних формах дезадаптованої поведінки
52 Характеристика порушень вуглеводного обміну у гематологічних хворих під впливом глюкокортикоїдів та цитостатичної терапії
53 Характеристика потенціалкерованих іонних струмів мембрани міоцитів артерій генетично гіпертензивних щурів
54 Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів
55 Характеристика промисловості ІНДІЇ
56 Характеристика профессиональной деятельности специалиста по оздоровительной физкультуре и массовому спорту
57 Характеристика процедури вимірювання реальних процесів, що здійснюють в організації
58 Характеристика психічної працездатності в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
59 Характеристика психомоторики молодших школярів з легкою формою розумової відсталості
60 Характеристика психофізичного стану майбутніх спеціалістів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
61 Характеристика разделов по труду, их взаимосвязь и расчет.
62 Характеристика ринку капіталів (аналізуються великі енергетичні підприємства та Укртелеком)
63 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах
64 Характеристика рынка товаров бытовой химии в АРК
65 Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція
66 Характеристика статті І.Франка “Молодий вік Осипа Федьковича
67 Характеристика структурно-функціонального стану апарату мітрального клапану у хворих з постінфарктним кардіосклерозом
68 Характеристика структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей, які страждають на ревматоїдний артрит, і корекція виявлених порушень на єтапі санаторно-курортної реабілітації
69 Характеристика та взаємозв’язок вартісних показників виробництва: товарної, валової, чистої продукції
70 Характеристика та облік операцій по прийому готівки по національній валюті в каси банку
71 Характеристика та облік цінних паперів у портфелі банків на продаж
72 Характеристика та оцінка функціональних серцевих шумів у дітей
73 Характеристика темпу старіння у хворих на паркінсонізм по показникам біологічного віку
74 Характеристика технологічних властивостей свинини
75 Характеристика технологічних властивостей скла і їх роль при виробництві скляної тари
76 Характеристика технологічних властивостей холодних страв та закусок
77 Характеристика типологічних груп за комплексом показників психо-сомато-вісцеральних функцій людини
78 характеристика трудових ресурсів
79 Характеристика туристичних регіонів Південної Кореї
80 Характеристика туристичної галузі Швейцарії
81 Характеристика физического развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями биогеометрического профиля осанки
82 Характеристика фізичного стану дітей 8-9 років в залежності від їх проживання в різних зонах радіоактивного забруднення
83 Характеристика формування та облік власного і регулятивного капіталу комерційного банку
84 Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну
85 Характеристика, прогнозування та лікувальна тактика при шлуночкових порушеннях ритму серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарду
86 Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейности кривой намагничивания
87 Характеристики ЕЕГ та реактивності серцево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей організму у дітей
88 Характеристики й особливості підводного, повітряного, ігорного туризму
89 Характеристики радіаційних центрів мінералів органічного і неорганічного походження стосовно ретроспективної дозиметрії
90 Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону
91 Характеристики турбомеханизмов в двигательном и тормозном режимах электропривода
92 Характеристики четырех типов темперамента
93 Характеристичні температури Дебая аморфних телуридів Ga та In
94 Характеритика психофизиологических показателей у пловцов в ластах и баскетболистов
95 Характерні особливості язичницької культури
96 Характерні перешкоди в комунікаційному процесі
97 Характерні риси і основні тенденції розвитку луганського народного килимарства
98 Характерні риси формування дизайну як професії в Англії та Німеччині (перша половина ХХ століття)
99 Характерные черты языка искусства постмодерна
100 Хараткеристика міжнародного валютного ринку
101 Хараткеристика міжнародного валютного ринку
102 Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії
103 Харків доби національно-демократичної революції (лютий - грудень 1917 р.)
104 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)
105 Харківська графіка 1990-х рр.: Творчість Ільдана Яхіна
106 Харківська державна академія дизайну і мистецтв та проблеми дизайн-освіти в сучасній Україні (до 40-річчя реорганізації харківського навчального закладу)
107 Харківська школа графіки (друга половина ХХ ст.)
108 Харківське математичне товариство та його внесок у розвиток математичної думки в Україні (1879 - 1930)
109 Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні
110 Харківський плакат 1970 - 1990-х рр.
111 Хартія економічних прав та обов’язків держав 1974 року
112 Харчова промисловість Центрального економічного району
113 Харчування
114 Харьковская пейзажная школа (последняя четверть ХІХ - начало ХХ века)
115 Хасидський рух Хабад у процесі адаптації до суспільно-політичних і соціокультурних реалій українського соціуму
116 Хвилі в твердих нелінійно пружних п'єзоактивних сумішах
117 Хвилі та неоднорідності намагніченості в просторово модульованих структурах
118 Хвилі у провідниках з квазідвовимірним електронним енергетичним спектром
119 Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики
120 Хвильові ефекти в просторових задачах коливань та розповсюдження хвиль у пружних тілах циліндричної форми
121 Хвильові процеси в магнітних середовищах зі сталою та змінною мікроструктурою
122 Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація
123 Хвильові процеси в пиловій плазмі космосу
124 Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-ІІ: врахування трьохчастинкових та чотирьохчастинкових кореляцій
125 Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагностики
126 Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та особливості діагностики
127 Хвороби кореневої системи цукрових буряків та шляхи зниження втрат урожаю від них у зоні Центрального Лісостепу України
128 Хвороби листя ярого ячменю в Поліссі України та заходи по обмеженню їх шкідливості
129 Хвороби озимої пшениці, які спричиняються некротрофними грибними патогенами, та методи їх діагностики
130 Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика
131 Хемосорбція кислих газів спалювання побутових відходів в апаратах з зовнішнім підводом енергії
132 Хемотаксисні властивості Bradyrhizobium japonicum
133 Хенджування та його види
134 ХЕРСОН
135 Херсонесский Владимирский монастырь
136 Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія)
137 Химический состав полукопченой колбасы
138 Хіміко- токсикологічне дослідження метоклопраміду
139 Хіміко- фізичні основи високотемпературного впливу на привибійну зону свердловини гідрореагуючіми складами
140 Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу
141 Хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу
142 Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему
143 Хіміко-токсикологічне дослідження донормілу
144 Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону
145 Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку
146 Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу
147 Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду
148 Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину
149 Хіміко-токсикологічне дослідження трамалу
150 Хіміко-токсикологічне дослідження флуоксетину

Документы 1 - 150 из 424
Следующие >>>
© 2007-2019