От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 ЦБ – його роль в економіці
2 Цвет в дизайне текстиля
3 Цвет и его психологическое воздействие на человека
4 Цветная политика в системе парадигмальных образов и символов эпох (философско-исторические и психологические аспекты)
5 Цветовая картина мира в творчестве М. Волошина, поэта и художника
6 Целевой энергетический мониторинг работы очистного комбайна
7 Целесообразность занятий в водной среде лиц с ограниченными возможностями
8 Целесообразность функционально-стоимостного подхода к совершенствованию управления затратами в туризме
9 Целіакія: поширенність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих
10 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
11 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ТЕОРИИ
12 Цементні бетони, активовані в електричному полі на стадії перемішування
13 Цементно-піщані бетони та вироби, отримувані напівсухим пресуванням без тепловологової обробки
14 Цена производства, прибыль и валовый доход
15 Ценностное отношение к здоровью как педагогическая проблема
16 Ценностные императивы и национальное самосознание
17 Ценовая политика на международном рынке продовольствия
18 Ценовая стратегия фирмы в условиях рыночной экономики
19 Центр деловой информации при Республиканской научно-технической библиотеке Республики Узбекистан
20 Центр здоровья при спортивном клубе и аппаратно-программные средства для диагностики, прогноза и коррекции психофизиологических резервов организма
21 Центр информационного обслуживания Библиотеки по естественным наукам РАН
22 Центр обслуживания на CD-ROM в ГПНТБ России: новые возможности
23 Центр правовой информации РНБ в обеспечении правовых запросов библиотеки
24 Центр электронных средств информации: новые информационные технологии
25 Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні
26 Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди
27 Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці Республіки Польща
28 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии и информационное обеспечение агропромышленного комплекса
29 Центральная, Восточная Европа и США:информационно-библиотечная кооперация
30 Центральний банк в системі валютного регулювання
31 Центральний співудар двох однакових затуплених пружних тіл
32 Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня
33 Центральні механізми регулювання рефлекторної активності м'язів передпліччя людини в умовах термостимуляції кисті
34 Центри люмінесценції і центри захоплення в кристалічних системах галоїдних сполук кадмію і свинцю
35 Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини
36 Центры информационной, документальной и социологической поддержки образования в учреждениях образования и культуры
37 Цены и ценовая политика в маркетинге. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции
38 Цены и ценообразование
39 Церебральна гемодинаміка та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпотиреоз (удосконалення діагностики і лікування)
40 Церебральний параліч у дітей, які народжені від матерів з серопозитивним та серонегативним варіантом антифосфоліпідного синдрому
41 Церебропротекторні властивості адамантилвмісних діамінів
42 Церебропротекторні ефекти alpha-токоферолу і пентоксифіліну при моделюванні космічної хвороби руху
43 Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину
44 Церква і секта у спадщині В'ячеслава Липинського та Михайла Грушевського
45 Церковна сфрагістика Правобережної України (1793 - 1917рр.)
46 Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII-першої половини XIX століття
47 Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині
48 Церковное искусство Слобожанщины второй половины XIX - начала ХХ вв. в контексте церковного искусства этого периода в Российской империи
49 Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.)
50 Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884 - 1917 рр.)
51 Цефалгії у дітей в пре- і пубертатному періоду: механізми, діагностика та обгрунтування вибору терапії
52 Цефалометрична характеристика особливостей будови зубощелепної системи
53 ЦивTльно-процесуальне право
54 Цивилизация и толерантность
55 Цивілізаційний критерій виділення етапів розвитку суспільства
56 Цивілізаційні засади економічної політики в Україні
57 Цивілізація як етап розвитку культури
58 Цивілізація як етап розвитку культури.
59 Цивілізований лобізм як чинник політічної культури: концептуальний та прикладний виміри
60 Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
61 цивільне і сімейне право
62 Цивільне право
63 Цивільне право (Увага! Законодавча база застаріла!)
64 Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року
65 Цивільне процесуальне право України
66 Цивільне процесуальне право України
67 Цивільне та сімейне право
68 Цивільне та сімейне право
69 Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло
70 Цивільний кодекс УРСР 1922 року
71 Цивільний кодекс Франції за часи французької революції
72 Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України)
73 Цивільний позивач та відповідач в кримінальному процесі
74 Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі України
75 Цивільний позов у кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи: порівняльно-правове дослідження
76 Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином
77 Цивільний процес
78 Цивільно правові відносини в умовах реформування економіки України
79 Цивільно правові відносини в умовах реформування економіки України
80 Цивільно-правова відповідальність
81 Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг
82 Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов'язань
83 Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азербайджану та Росії)
84 Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
85 Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій
86 Цивільно-правова охорона винаходів в Україні
87 Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні
88 Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб
89 Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм
90 Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики)
91 Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги
92 Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи - підприємця
93 Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні
94 Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
95 Цивільно-правове регулювання доменних імен
96 Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності
97 Цивільно-правове регулювання комерційних контрактів в Україні
98 Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні
99 Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні
100 Цивільно-правове регулювання особистого страхування
101 Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні
102 Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів
103 Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності
104 Цивільно-правове становище громадян України в республіці Польща
105 Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи
106 Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система
107 Цивільно-правовий захист комп'ютерного програмного забезпечення
108 Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб
109 Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України
110 Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації
111 Цивільно-правовий механізм захисту права на недоторканність ділової репутації
112 Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
113 Цивільно-правові аспекти вексельного обігу в Україні
114 Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі
115 Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна
116 Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя
117 Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні
118 Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини
119 Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності
120 Цивільно-правові договори в митній справі України
121 Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України
122 Цивільно-правові договори як підстави виникнення права приватної власності громадян
123 Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні
124 Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні
125 Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу
126 Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб
127 Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій
128 Цивільно-правові питання здійснення аудиторської діяльності в Україні
129 Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин
130 Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні
131 Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством
132 Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності
133 Цивільно-правові угоди
134 Цивільно-процесуальне право
135 Циганське населення України (XVI - XX ст.)
136 Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела)
137 ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА ТЕМПИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
138 ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ І ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
139 Циклічні сигнали з амплітудно-фазовою та дискретно-частотною маніпуляцією, що інваріантні до m-зсуву
140 Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флотаційної крупності
141 Циклофілідні цестоди родини Dilepididae наземних птахів України
142 Цинський Китай кінця XVIII - першої третини XIX ст. у сприйнятті західних спостерігачів
143 Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів
144 Циркадні зміни чутливості барорецепторів, артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у осіб з психологічними розладами
145 Циркулюючі імунні комплекси і дослідження антигенного впливу при алергодерматозах, псоріазі і хламідіозах
146 Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій Атлантичного сектора Антарктики
147 Цистеїнові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту
148 Цитогенетична мінливість у великої рогатої худоби в зв'язку з різними факторами добору
149 Цитогенетична оцінка мутабільності Allium fistulosum L.(Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння
150 Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізованих територій України

Документы 1 - 150 из 235
Следующие >>>
© 2007-2019