От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Чайка (Vanellus vanellus L.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл
2 Чайная церемония как художественное моделирование среды
3 Час життя та стохастичне моделювання статистичних систем
4 Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту на процес
5 Час спінової релаксації у симетричних квантових ямах напівпровідників А III В V
6 Час як феномен людської життєдіяльності
7 Час, єдиний для всього світу
8 Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об'єктів
9 Часова логіка: семантика тривалості
10 Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в'юна та шпорцевої жаби
11 Часовий аналіз процесів тунелювання в ядерних зіткненнях і розпадах
12 Часовий параметр інтелектуальних задатків індивіда
13 Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850 - 1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи
14 Часті гострі респіраторні захворювання у дітей дошкільного віку (клінічна та еколого-епідеміологічна характеристика)
15 Частка Італії в нашому житті
16 Частная торговля в Крыму в годы нэпа
17 Частный капитал в промышленности Крыма в 1921-1929 гг.
18 Частный сельскохозяйственный рынок Крыма в годы НЭПа
19 Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на гліоми головного мозку при дії модельних мутагенів мітоміцину та диметоату
20 Частота виділення і чутливість збудників мікробактеріозів та опортуністичних інфекцій органів дихання до відомих і новосинтезованих препаратів
21 Частота серцевих скорочень, клініко-гемодинамічні характеристики та результати медикаментозної корекції артеріальної гіпертензії
22 Частота, клініко-імунологічні особливості та прогнозування медикаментозної алергії у осіб, що піддалися анестезії
23 Частотні перетворювачі тиску на основі транзисторних структур з від'ємним опором
24 Частотно-керований електропривід зі змінним моментом інерції та навантаження
25 Частотно-керований електропривод насосної станції водовідведення
26 Человек в журналистике. журналистика в человеке. опыт медиапсихологического исследования
27 Человек в современном обществе
28 Человек в философском экзистенциализме
29 Человек и пространство. Психологический аспект
30 Человек как источник инфекций. Понятие об антропонозах
31 Человеческий капитал в переходной экономике
32 Чем обусловлен умозрительный характер философского знания
33 Червона калина як символ українського народу
34 Червона книга України та світу
35 Черевоногі легеневі молюски (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в системі біологічного моніторингу
36 Через паранормальное к познанию реального: структурно-системная специфика энергоинформационных полей и систем живого
37 Черезкістковий компресійний остеосинтез при лікуванні переломів шийки стегнової кістки (клініко-експериментальне дослідження)
38 Черезкістковий остеосинтез стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової кістки
39 Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання, результати лікування, прогноз
40 Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап лікування обструкції верхніх сечових шляхів
41 Черезшкірний та транспедикулярний міжтіловий спондилодез при травмі поперекового відділу хребта (експериментально-клінічне дослідження)
42 Черезшкірні черезпечінкові втручання в діагностиці та комплексному лікуванні механічної жовтяниці та цирозу печінки
43 Черепичні порядки та їх ідеали
44 Черепно-мозкова травма у дітей з атрофічними змінами головного мозку, обумовленими його перинатальним ураженням
45 Чернігівська область з туристичної точки зору
46 Чернігівський колегіум (XVIII ст.)
47 Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності (друга половина XVII - XVIII ст.)
48 Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)
49 Чернігівські кахлі кінця XVI - початку ХХ століть (генеза, типологія, художньо-стилістичні особливості)
50 Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618 - 1648 рр.)
51 Черноморский флот в предвестии политического шторма в начале ХХ века
52 Черный феминизм в академическом образовании США
53 Черняхівська культура Західного Поділля
54 Черняхівська культура. Проблема етносу
55 Черты повседневного быта народа Крыма (XVII - XVIII вв.)
56 Честь у життєвому світі людини: філософсько-антропологічний аналіз
57 Чеська ботанічна номенклатура в аспекті питомих та запозичених назв
58 Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяльність (серпень 1968 - грудень 1989 рр.)
59 Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ - початку XXI ст.
60 Чеські музиканти в музичній культурі України кінця XVIII - початку XX ст.
61 Чесько-Словацькі міждержавні відносини: особливості становлення і розвитку (1990-ті - 2005 рр.)
62 Четвертинні остракоди України
63 Четвертичные отложения карстовых массивов горного Крыма
64 Чехи на півдні України (60-ті рр. XIX - 30-ті рр. ХХ ст.)
65 Чехов и Украина
66 Чи варто під час виховання ламати характер дитини?
67 Чи виправданий ризик учених, що експериментують на собі?
68 Чи можливий прогрес в культурі?
69 Чи потрібна спілка
70 Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"
71 Чинник глобального лідерства США у формуванні військово-політичної та оборонної стратегії Франції
72 Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду
73 Чинники ендотелійзалежної вазодилатації, фактор некрозу пухлин-альфа при різних структурно-функціональних моделях гіпертензивного серця
74 Чинники захворюваності та смертності в осіб з артеріальною гіпертензією сільської популяції (проспективне популяційне дослідження)
75 Чинники ризику виникнення вроджених вад розвитку судин шкіри у дітей: спадкова компонента та зовнішні фактори (на прикладі дитячого населення м.Києва)
76 Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей
77 Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області)
78 Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів
79 Чинники та носії змісту симфонії як жанрово-видового феномена (досвід аналізу на прикладах українських симфоній)
80 Чинники управління ЗЕД
81 Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип'яті
82 Чинники, тенденції, періодизація економічної кризи в Україні
83 Чинники, що сприяють розвитку периферичної нейропатії у хворих на цукровий діабет
84 Чинність нормативно-правових актів Верховної Ради України
85 Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. XVIII ст.): соціо-професійний портрет
86 Чисельна реалізація математичної моделі фільтрування
87 Чисельне дослідження процесів адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями
88 Чисельне моделювання гідродинаміки і теплообміну в задачах з конвективною нестійкістю та неєдиним розв'язком
89 Чисельне моделювання гідродинамічної взаємодії суден в умовах обмеженого фарватеру
90 Чисельне моделювання двофазних стисливих течій з використанням компактних різницевих апроксимацій підвищеного порядку
91 Чисельне моделювання динамічних процесів пружнопластичної взаємодії неоднорідних просторових тіл на основі напіваналітичного методу скінченних елементів
92 Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами
93 Чисельне моделювання зворотного розсіювання світла частками і середовищами з випадковою дискретною структурою
94 Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів
95 Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності
96 Чисельне моделювання мезо і мікроструктури фронтальних смуг хмар та опадів над заданою територією
97 Чисельне моделювання поводження гнучких зсувних оболонок з деформівною нормаллю
98 Чисельне моделювання процесів деформування і накопичення пошкодженості просторових тіл в умовах повзучості на основі напіваналітичного методу скінченних елементів
99 Чисельне моделювання процесу світлозбирання в сцинтиляційних детекторах складної форми
100 Чисельне моделювання розповсюдження нафтопродуктів в прибережних зонах морів та внутрішніх водоймищ
101 Чисельне моделювання руйнування призматичних тіл на основі напіваналітичного методу скінчених елементів
102 Чисельне моделювання стоку мілкої води з поверхні водозбору
103 Чисельне моделювання струмових і параметричних несталостей плазми в області іонних циклотронних і нижньогібридних частот
104 Чисельне моделювання та експериментальне дослідження біляекранних течій
105 Чисельне моделювання течій ідеальної нестисливої рідини в областях з різнотипними непроникними рухомими границями
106 Чисельне моделювання тривимірної в'язкої течії газу через коливні лопаткові вінці турбомашин
107 Чисельне моделювання фізичних процесів у вісесиметричних електронно-променевих приладах
108 Чисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь
109 Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач
110 Чисельне розв'язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь
111 Чисельний аналіз варіаційних задач міграції домішок в нестисливих потоках із домінуючою конвекцією
112 Чисельний аналіз деформування елементів тришарових конструкцій з урахуванням еволюції розшарувань
113 Чисельний аналіз рельєфу морського дна (на прикладі Західно-Кавказького району Чорного моря)
114 Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів
115 Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні
116 Чисельні методи оптимізації та моделювання в псевдогіперболічних системах
117 Чисельні та аналітичні методи оптимізації сингулярних лінійних систем
118 Чисельність та розподіл крота звичайного у Великоанадольському лісовому масиві
119 Чисельність та сезонна динаміка вовчків (Myoxidаe) Поділля
120 Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів
121 Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь в просторі обмежених числових послідовностей
122 Чисельно-аналітичний метод розв'язання задач статики нетонких ортотропних оболонок з отворами довільних розмірів і форм
123 Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання напівпровідникових біосенсорних систем
124 Чисельно-аналітичні розв'язки для неоднорідного гідроакустичного хвилевода з суттєвими змінами параметрів по трасі
125 Числове дослідження нестаціонарних електродинамічних процесів в активних суцільних середовищах
126 Числове розв'язування квазістатичних задач пружнопластичного деформування складних тонкостінних конструкцій
127 Чичерінська програма лібералізації Росії
128 Члени виробничого кооперативу
129 Чого можна досягнути за допомогою туру спідкування?
130 Чоловіча репродуктивна система виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля
131 Чоловічий поясний традиційний одяг на Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
132 ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ ВОЛИНІ
133 Чому діти вживають наркотики і як цьому запобігти
134 Чорнобиль
135 Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство
136 Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.)
137 Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.)
138 Чорноморські адміралтейські поселення (1790 - 1861 рр.)
139 Что дальше? Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) "МАРК-SQL". Возможности, проблемы, решения
140 Что день грядущий... - наблюдения и прогнозы
141 Что замышлял А.С. Пушкин и не понял А.В. Нотбек
142 Что значит мыслить интервально?
143 Что изучает математика?
144 Что изучает математика?
145 Что нового дал ИФЛА/UNIMARC cеминар в Вильнюсе?
146 Что нужно современной библиотеке: гипертекстовое лингвистическое пространство или автоматизированные лингвистические системы
147 Что случилось с неоклассической теорией?
148 Что такое базы данных
149 Что такое жизнь? (В чём заключено главное различие между живой и косной природой?)
150 Что такое касты

Документы 1 - 150 из 158
Следующие >>>
© 2007-2019